Info Partij 3

Met deze 3de partij was er een max van 968 punten, 5 scrabbles , 6 solo┬┤s en 1 soloscrabble.
Frany won de wedstrijd.
winnaar A Tonny
winnaar B Renate
winnaar C Mieke
winnaar D Astrid
Woordverklaring:
Nadienst: zn, servicedienst
Eyvan: zn, eyvans, nis met een koepelgewelf rond het centrale plein van een moskee
Zangeren: ww, zangerde, heeft gezangerd, zengen, aanbranden, tintelen
Mountie: s, zn, bereden politieagent in Canada
On-dit: zn, g mv, gerucht
Refrechen: ww, refreshte, heeft gerefresht, verversen