Info partij 7

Een moeilijke partij waaraan 11 leden, 3 gastspelers en 2 stagairs meededen.
Erna won de wedstrijd met puntje verschil van Guy.
Winnaar A Tonny
Winnaar B Renate
Winnaar C Marianne
Winnaar D Paula
Woordverklaring:
Baud: zn, mv bauds, computerterm, eenheid van snelheid van informatieoverdracht van een modem
Peizen: ww, peisde, heeft gepeisd, idem peinzen
Eboniet: zn, geen mv, hardrubber
Tracen: ww tracete, heeft getracet, idem traceren
Clave: zn, claves, elk van de 2 hardhouten staafjes die samen een slaginstrument vormen
Enigma: zn, mv enigmata of enigma’s, raadsel, mysterie