Info partij 9

19 deelnemers op onze negende partij.
Twee moeilijke soloscrabbles en 4 gewone scrabbles brachten de max op 1024 punten.
Guy won deze partij (door zijn EQUATIE) met 88,67%, proficiat!
De andere soloscrabble was voor Tonny met SLIJTSEN.
Erna soleerde nog met NAGEEGD en NERVUS.
Josiane legde RUWHEID op de duurste plek.
Winnaar A Tonny
Winnaar B Renate
Winnaar C Agnes
Winnaar D Miriam
Woordverklaring:
Equatie: zn, s, verevening, gelijkmaking
Nervus: zn, mv nervi, zenuw
Slijtsen: bn, slijts is gelijk aan sleets, spoedig verslijten, versleten
Vroem: tussenwerpsel, nabootsing van het geluid van een auto
Knorf: zn, knorven, knobbel, verharding
Mike: zn, s, microfoon