Info partij 14

Onze Sint-partij was een pittige. Max 1004 met 6 scrabbles.
Mieke M won deze partij, zij vond 6 scrabbles waarvan
SAUNADE een soloscrabble.
Winnaar A Mieke
Winnaar B Dicky
Winnaar C Irène
Winnaar D Astrid
Woordverklaring:
ZONY: s, kruising van een zebra met een pony
SMOTSEN: ww, smotste, heeft gesmotst, morsen
PICO: zn, woord dat aanduidt dat men spelen wil om slechts
één slag te halen (bij whist of bostonspel)
GENUAFOK: zn, grote fok op een zeiljacht dat tot voorbij de mast reikt
BINTLAAG: zn, laag van balken, waarop een vloerrust.