Info partij 21

14 deelnemers is een mooie opkomst bij dit winters weertje.
Max 1063, 6 scrabbles en 3 solo’s
Winnaar Guy met 88,15%, proficiat!
Winnaar A Mieke
Winnaar B Renate
Winnaar C Irène
Winnaar D Astrid
We misten maar 29 puntjes.
DIACONIE en GUANO waren solo’s van Guy
HOMER was een solo voor Mieke
Woordverklaring:
Guano: zn, geen mv, meststof bestaande uit de verdroogde mest van en overblijfselen van zeevogels, die op onbewoonde eilanden en klippen in de loop der eeuwen tot dikke lagen zijn opeengehoopt.
Diaconie: zn, protestants, rechtspersoonlijkheid bezittende instelling tot uitoefening van het diaconaat.
Homer: s, zn, homerun
Capex: zn, economisch, (capital expenditures) bedrag dat een bedrijf uitgeeft aan investeringen
Draal: zn, wartel, oogbout met draaibare schalm
Bressen: ww, breste, heeft gebrest, het ijs bressen, met geweld breken, stukschieten