Info partij 26

Max 981, 4 scrabbles en 6 solo’s
Winnares Christine met 92,76%, proficiat!!!
Winnaar A Mieke
Winnaar B Mieke v.d. Pol
Winnaar C Agnes
Winnaar d Astrid
Tonny soleerde met KNAUWE
Leontine had 2 solo’s met SCHRAMDE en GIGA
Christine haar solo’s waren NJET en SEXTO
Guy soleerde met OMZENDEN
De computer vond 99 punten meer.
Woordverklaring:
Keeuwen: ww, keeuwde, heeft gekeeuwd, van vissen die naar adem snakken op het droge
Sexto: bijwoord, ten zesde
Poneren: ww, poneerde, heeft geponeerd, beweren, voordragen
Quisse: zn, quissen of quisses, gedeelte van een gebraden kip