Info partij 31

Max partij 996, 5 scrabbles en 2 solo’s
Winnares Christine met 93,88%, proficiat!!!
winnaar A Tonny
winnaar B Renate
winnaar C Marianne
winnaar D Paula
Voor prangde kon TOE! Daar misten we dus vooral wat punten.
Solo’s voor Christine met EETCAFE en BLANCOE
Woordverklaringen:
Prangen: ww, heeft geprangd, drukken, dringen, persen
Ontwinnen: ww, heeft ontwonnen, weten te verkrijgen van, afwinnen
Blancoen: ww, heeft geblancood, soldatentaal, met blanco (onderhoudsmiddel) behandelen
Afzinken: ww, is en heeft afgezonken, door eigen zwaarte naar beneden gaan, doen zinken
Oneuzen: ww, heeft geoneusd, oneerlijk spelen
Heuken: ww, heeft geheukt, in het klein verkopen
Yell: zn, yells, kreet
Oxer: zn, hindernis bij paardenconcours
Veeg: bn, s, de dood nabij, van een dode
Tji: zn, s, in Indiƫ beek, rivier