Info partij 35

Max 1002, 5 scrabbles en 6 solo´s
Winnaar Guy 94,41%, proficiat!!!
Winnaar A Mieke
Winnaar B Renate
Winnaar C Marianne
Winnaar D Paula
Solo´s: Tonny met SNOEIERS
Erna met GEVENTE en NEERJAGE
Mieke met STUC
Dicky met WOED in aanbouw met POD
Frany met CELLO
De computer vond 146 punten meer.
Annexeren: ww, heeft geannexeerd, zich toe-eigenen
bn, horend bij iets dat als hoofdzaak wordt voorgesteld
Fukken: ww, heeft gefukt, idem fikken, branden
Boswezen: zn, geen mv, verzorging en beheren van bossen
Helmen: ww, helmde, heeft gehelmd, galmen, weerklinken
Tyuku: zn, s, steekpenning