Info zomerpartij 1

Een blanco-spel met een max van 1213 punten.
Guy was de winnaar met 96,87%. proficiat!!!
Woordverklaringen:
Mansjeren: ww, mansjerde, heeft gemansjerd, idem mansjen, aanprijzen, aanbevelen
Zuwe: zn, zuwen, looppad door het moeras
Tempeesten: ww, tempeestte, heeft getempeest, stormen
Clam; s, zn, strandgaper
Dii: zn, goden, mindere lagere goden
Gnukken: ww, gnukte, heeft gegnukt, gnokken, zeurend vleien
Er word onder de vakantie geen rangschikking gemaakt.