Info zomerpartij 2

Max 940 punten met als winnares Christine met 94,68%, proficiat!!
Solo’s voor Guy met RIJEN, een dikke plakker, en Christine met MARQUE.
De computer vond nog 149 punten meer. 
Woordverklaring:
Autogene: uit zichzelf, van zelf plaatsvindend, vanzelf gebeurend
FAS: Engelse handelsterm, free alongside ship, vrij langs boord
Quaker: zn, volgeling van een religieuze beweging gekend onder de naam ‘Genootschap der Vrienden’
Marque: toneelspeler die verradersrol speelt
Alen: heeft gealen, groeien, opgroeien, zich voeden
Colde: oude