Info partij 2

Max van 1040, met 4 scrabbles waarvan 1 soloscrabble
Winnaar van deze wedstrijd was Mieke M met 94,62%, proficiat!!
Winnaar A Mieke
Winnaar B Dicky
Winnaar C Irène
Soloscrabble Mieke met SNOEZIG
Solo Renate met KOBBE
Solo Tonny met TEENT
Solo Guy met CREW
Solo Christine met NAKEN
De computer vond 86 punten meer.
Woordverklaring:
Kobbe: zn, zilvermeeuw, spinnenkop
Qaly: s, zn, quality-adjusted life year, door een geneeskundige behandeling toegevoegd
levensjaar, gecorrigeerd voor de kwaliteit van dat levensjaar
Furanose: zn, geen mv, monosacharide
Inweefsel: zn, s, inslag bij het weven, tussenvoegsel
Nafke: zn, s, meid ( Bargoens )