Info partij 4

Max 1031 met 6 scrabbles en 4 solo´s, 18 deelnemers.
Winnaar Guy met 87,10%, proficiat !!
Winnaar A Mieke
Winnaar B Vic
Winnaar C Irène
Tonny soleerde 3 keer met BROKTEN, MOES en GEPEEUWD
Dicky maakte een mooie SAPKAN
We misten 175 punten, mede door de O die voor MOES kon, OMOES
Woordverklaring:
FLEXEN: ww, flexte, heeft geflext, flexwerken, een flexibele baan hebben
BROKKEN: ww, brokte, heeft gebrokt, in brokken breken, m.n. van brood beschuit om in de soep of pap te doen
WACHO: s, een man die geen watje wil zijn
VERZEILEN: ww, verzeilde, heeft verzeild, al zeilend doen verongelukken, door verkeerd zeilen missen
TENDEREN: ww, tendeerde, heeft getendeerd, de genoemde strekking of bedoeling hebben, die tendentie vertonen
TENDEREN: ww, tenderde, heeft getenderd, proberen een zo hoog mogelijke rente te krijgen, een haven aandoen om voor een ander schip loodsen te halen
PEEUWEN: ww, peeuwde, heeft gepeeuwd, klagen
QUINE: s, worp van 2 vijven bij het dobbelen, vijf bezette nummers in een rij (kien)
RUTSELEN: ww, rutselde, heeft gerutseld, door elkaar schudden
VITREUZE: bn, vitreus, glasachtig
SUMPEN: ww, sumpte, heeft gesumpt, simpen, sjimpen