Info partij 8

Max 1040, met 5 scrabbles, 2 soloscrabbles en 5 solo’s
Mieke won deze wedstrijd met 86,54%, proficiat !!
Winnaar A Mieke
Winnaar B Vic
Winnaar C Irène
Soloscrabble voor Mieke met MEEGAVEN
Soloscrabble van Tonny met WRONGELT
Solo voor Marianne met RUCHE
Solo voor Leontine met BEAM
Solo Mieke met CENTO
Solo Guy met KYATS
We misten 111 punten, voor ruche mocht een K!
Woordverklaring:
DONJON: s, zn, zware toren die de kern vormde van een middeleeuwse burcht
TIEF: zn, diep geroerd, diepgaand, doordringend
KYAT: s, zn, munteenheid van Myanmar
INTAPPEN: ww, heeft ingetapt, inschenken, door een sluis inlaten
CENOTE: s, zn, ondergrondse kloof of put op Yucatan (Zuid-Amerika)
CENTONEN: zn, mv van cento, gedicht dat samengesteld is uit losse verzen van andere gedichten
FLAMBE: bn, alleen predicatief, gevlamde kleurschakering in een glazuur
WRONGELT: ww, heeft en is gewrongeld, melk doen stremmen
BEAM: ww, beamen, beamde, heeft gebeamd, met een beamer projecteren