Info partij 17

Max 1037, 3 scrabbles waarvan 1 soloscrabble en 3 solo’s
Winnaar van deze partij was Erna met 92,77%, proficiat !!!
Winnaar A Tonny
Winnaar B Vic
Winnaar C Agnes
De 1ste solo van 2020 was voor Paula op de x4 met RENSTER, mooi !
Erna had een soloscrabble met WIELBAND, Tonny had hem ook voor 1 puntje minder.
Renate kreeg haar COX op een mooie plaats kwijt door aan te plakken met CHOP
Woordverklaring:
GNOKKEN: ww, gnokte, heeft gegnokt, zeurend vleien
HEAVY: bn, zwaarwichtig, emotioneel beladen
NASJEN: ww, nasjte, heeft genasjt, eten
HARVESTEN: ww, harvestte, heeft geharvest, data verzamelen in een databestand, een corpus
CLUBBEN: ww, clubde, heeft geclubd, clubs bezoeken
EMt: zn emtjes, mier