Info partij 19

Max van  de 19de partij was 1016 punten, met 5 scrabbles en 4 solo’s.
Winnaar was Mieke met 90,94%, proficiat !!!
Winnaar A Mieke
Winnaar B Marianne
Winnaar C Mieke van der Pol
Solo in beurt 2 voor Christine met ASSE in aanbouw met CLIPTE
Solo in beurt 4 voor Guy met QUEESTE
Solo in beurt 18 voor Vic met LOCJE
Solo in beurt 20 voor Renate met KAZERNE
We misten 81 punten, waarvan de scrabble SODAMEER  in beurt 17
Woordverklaring:
CLIPPEN: ww, heeft geclipt, met een clip bevestigen
QUEESTE: zn, mv N en S, speurtocht, opdracht in een avonturenspel
WOZEN: ww, ik woos, heeft gewoosd, hozen
XENON: zn, chemisch element, edelgas
LOC: zn, verkorting van locomotief
CONVENU: zn, s, juridische term, afspraak
BELAM : tussenwerpsel, uitroep ter bekrachtiging van wat gezegd wordt