Info partij 20

Partij 20: we behaalden een max van 1023 punten, waarvan 5 scrabbles en 7 solo’s
Winnares was Erna met 93,94%, proficiat !!
Winnaar A Mieke
Winnaar B Dicky
Winnaar C Irène
We misten maar 40 punten
FLEXE was een solo van Christine
LESBI en ANEKDOTE voor Erna
BARIUM was een solo van Mieke
Guy vond YERBA in aanbouw met GEMOLKENE, en KRES
Tonny soleerde met NOCH
Woordverklaring:
Lesbi: verkorting van lesbienne
Flexen: ww, flexte, heeft geflext, flexwerken
Barium: zn, stofnaam, chemisch element
Yerba: zn, stofnaam, matè
Moezen: ww, moesde, heeft gemoesd, tot moes prakken