Info partij 21

We behaalden een max van 1044 punten, 5 scrabbles waarvan 1 soloscrabble. Winnaar was Guy met 94,25%, proficiat !!
Winnaar A Mieke
Winnaar B Rita
Winnaar C Mieke
Solo voor Christine met OMWEEF in beurt 5
Beurt 7 soloscrabble voor Guy met LOSHARKT, en PERIODES in beurt 16
Beurt 10 was voor Erna met GEZWEM
Christel vond in beurt 13 DOCKTE
We misten 57 punten, niemand dacht aan A/DERENDEN
Woordverklaring:
SNEEG: bn, snedig
COAX: zn, verkorting van coaxkabel
CALX: zn, stofnaam, geen mv, uit metaaloxiden poedervormig residu
HERME: zn, hermen, vam hermeszuil, versieringsmotief in vorm van pilaster waartegen een wulps figuur is
afgebeeld