Info partij 22

Partij 22 leverde een mooie max op van 1008 punten, 5 scrabbles en 5 solo’s
Winnares Mieke met 91,17%, proficiat !!
Winnaar A Mieke
Winnaar B Dicky
Winnaar C Leontine
Soloscrabble EDAMMERS van Tonny
Solo+scrabble voor Wim met LENTERDE
Solo voor Guy met FIACRE
Solo voor Christine met AMAH
Solo voor Tonny met VOLLOPEN
We misten 85 punten, waarvan 2 scrabbles VAARZONE en SODAMEER
Woordverklaring:
STORK: zn, ooievaar
FIACRE: zn, s, huurrijtuig, fiaker
WOUW: zn, dagroofvogel, bruine kiekendief
MOOS: zn, (Bargoens) geld, modder, gootsteen
LENTEREN: ww, lenterde, heeft gelenterd, talmen, dralen
HOAXEN: ww, hoaxte, heeft gehoaxt, misleidende informatie verspreiden via internet
AMAH: zn, s, au pair afkomstig uit een lagelonenland
DAMAR: zn, s, Dame de la marine, vrouwelijk lid van de marine
FRACKEN: ww, frackte, heeft gefrackt, hydraulisch kraken om er gas uit te winnen
FICHU: zn, s, fichuutje, driekantige halsdoek voor dames die vooral de schouders bedekt