Info partij 23

Een mooie max van 1033 punten, 4 scrabbles en 5 solo’s.
Winnaar Mieke met 83,83%, proficiat !!
Marianne behaalde een mooie 2 de plaats!
Winnaar A Mieke
Winnaar B Marianne
Winnaar C Irène
Renate scoorde 2 mooie solo’s met TEASEN en QUENAST
Nicole bouwde achter SPOOKYS met TUB
Mieke maakte een TUITER
Wim plakte mooi met CABS
We misten 228 punten.
Woordverklaring:
HAVENEN: ww, heeft gehavend, in een haven brengen, toetakelen
TUITER: zn, blaasinstrument, oorveeg
QUENAST: zn, stofnaam, soort van porfier of granietsoort
OMWEIDEN: ww, heeft omgeweid, rondlopen om voedsel te zoeken, in een ander weiland laten graven.
GOUT: zn, jicht, arthritis,