Info partij 24

Partij 24 speelden we met een max van 1013punten, 5 scrabbles en 2 solo’s en 18 spelers
Winnaar van deze partij was Guy met 95,06%, proficiat !!
Winnaar A Tonny
Winnaar B Dicky
Winnaar C Irène ( 81,93% !, goed gespeeld!)
We misten maar 9 puntjes!
Solo+scrabble voor Tonny met INGEJAST
Solo+scrabble voor Mieke met AANVINKT
Woordverklaring:
FLENSEN: ww, heeft geflenst, walvis aan stukken snijden, het spek er in repen afhalen
ZOMPEN: ww, heeft gezompt, door drassig land stappen
INJASSEN: ww, heeft ingejast, injagen, opeten
VEEK: zn, aanspoelsel dat bij eb langs de hoogwaterlijn op het strand achterblijft
MORE: zn, eenheid van tijdsduur waarmee in de metriek de lengte van lettergrepen gemeten wordt
AMIANT: zn, amfibool, gesteente uit een groep van silicaten, fijne soort van asbest
BHANG: idem BHENG, zn, verdovend middel uit de bladeren van Indische  hennep