Zomerpartij 1

Eerste  vakantiepartij na Corona.
Best even wennen om 1,5 meter van elkaar te zitten maar het ging prima!
Max van deze partij 848, 2 scrabbles, 6 solo’s , 1 soloscrabble
Winnares Renate met 95,05%, proficiat!
Solo Mieke JELUI en DAISY
Solo Marianne SIMDEN
Soloscrabble Renate KOUDERS
Solo Renate LIJKEND en TANDE
Solo Tonny OPREK
Woordverklaringen:
TRANTEN: ww, zich aarzelend voortbewegen, (aanbouw D  bracht                                KOUDERS meer punten op )
JELUI: idem jullie
AFA: s, antifascist
We misten ARGOTERE, zich van dieventaal bedienen, achter mixt kon nog een A
Voor LIJKENDE kon ; OPSLIJKENDE, TOESLIJKENDE, TOELIJKENDE, BILLIJKENDE
Achter GROTER kon een D GROTERD/s kindertaal, iemand of iets dat groot van afmeting is
Er wordt geen ranking gemaakt van de vakantiepartijen.