Zomerpartij 2

Met 11 aanwezigen startten we aan een blancopartij.
Max 1106, 5 scrabble’s, 3 solo’s
Winnaar Mieke met 88,16%, proficiat!
Winnaar A Mieke
Winnaar B Dicky
Winnaar C Irène
Solo+Scrabble TIRANNIE voor Mieke
Solo AFHOUD voor Tonny
Solo YOGAE voor Wim
Woordverklaringen:
Veulenen: ww, heeft geveulend, een veulen werpen
Voluten: en, bouwkunde, krulvormige zuilversiering
Decade: periode van 10 dagen
QALY: s, quality-adjusted life year, levenskwaliteit
Er wordt geen ranking gemaakt van de vakantiepartijen.