Info partij 9

Deze 9 de partij bracht 896 als max op, 2 scrabbles waarvan 1 soloscrabble, en 7 solo’s
Winnaar van de partij is Mieke met 89,96%, proficiat !
Winnaar A Mieke
Winnaar B Vic
Winnaar C Agnes
Soloscrabble voor Mieke met PREUVELE en nog 4 solo’s: NAREN, CHIJM, SOEK en BEZWOM
Tonny soleerde ook 2x met CUES en GELFS
Betty verdiende haar eerste solo met plakker STAL
Woordverklaringen:
PREUVELEN: ww, heeft gepreuveld, praten
CHIJM: zn, chymus, spijsbrij in de maag
GELFS: bn, met scheve hoeken
NEERWAAIEN: ww, neergewaaid, naar beneden
ANILIDE: zn, n/s, chemie, verbinding azijnzuur met aniline