Info partij 7

Partij 7 seizoen 2021-2022 bracht 1010 punten op als max, 4 scrabbles , 6 solo’s en 1 soloscrabble.
Renate won deze wedstrijd met 88,32%, proficiat!!!

Winnaar A Renate
Winnaar B Dicky
Winnaar C Betty

Solo’s voor Renate met GOM en STRAK
Wim vond WINDVEER
Tonny soleerden 2 x met VUNZEN en CAMPS
Mieke had een soloscrabble met DIACONES en een solo met MEUTE
De computer vond nog 153 punten meer.

Woordverklaring:
FUKKEN: ww, fukte, heeft gefukt, fikken, branden
WINDVEER: zn, een metalen hoekprofiel welke gebruikt word voor het dak of bij raamsluitingen
DIACONES: zn, vrouw die de handoplegging heeft ontvangen en assisteert bij godsdienstige gelegenheden
CAMP: s, kitcherig, smakeloos
EXEMPTEN: bn, onttrokken aan, niet vallen onder de normale jurisdictie
HANIF: zn, of HOENAFA, moslimterm, kent maar 1 God
EMPE: zn, idem emt, mier