Info partij 10

Welkom terug aan de gastspelers.

Partij 10 deden 12 spelers mee, 1 speelt buiten competitie. We behaalden een max van 912 punten, 4 scrabbles, 6 solo’s en 1 soloscrabble.
Winnaar van deze partij was Renate dank zij haar haar opmerkelijke soloscrabble in de laatst beurt, zij behaalde 88,93%, proficiat !!!

Winnaar A Renate
Winnaar B Vic
Winnaar C Mieke V

Solo met FINT voor Wim
Mieke scoorde DJAK en ESCORT
Guy maakte VIEVE
Erna vond DOYEN
Christel plakte met HUST
Soloscrabble voor Renate met CONGRESJE

De computer vond nog 84 punten meer.

Woordverklaring:
FINT: zn, finten, list, schijnstoot, vals voorwendsel
DJAK: zn, s, krik
VIEF: bn, vieve, viefst, energiek, kittig, kwiek
DOYEN: zn, s, oudste lid van een college , doyenne als het een vrouw is
EPOS: zn, mv is epen, heldendicht
QUENAST: zn, geen mv, stofnaam, soort van porfier(granietsoort)