Info partij 13

Partij 13 leverde ons een max van 974 punten op met 4 scrabbles en 7 solo’s.

Winnaar van deze wedstrijd was Renate met 85,63%, proficiat !!

Winnaar A Renate
Winnaar B Peter
Winnaar C Mieke

Mieke M behaalde solo’s met EENS en INVEMEN
Peter scoorde 2x met JAARLOOS en GETAG
Wim vond BUUF en FLANKT
Vic zag GRAUWS

We misten 112 punten, onder andere 2x met GEFLANKT

Woordverklaring:

BUUF: zn, bufen, buufs, buurvrouw
ZENDEREN: ww, heeft gezenderd, van een zender voorzien
FLANKEN: ww, heeft geflankt, in de flank staan, zijkant van de buik of het schip
SNERPEN: ww, heeft gesnerpt, striemen, schrijnen
CRYOMEREN: ww, heeft gecryomeerd, bevriezen