Info partij 14

Met maar 6 deelnemers begonnen we aan partij 14 ,we behaalden een max van 1141, 6 scrabbles en 4 solo’s.

Christine won de wedstrijd met 87,64%, proficiat !!

Winnaar A Christine
Winnaar B Vic
Winnaar C Paula

Solo+scrabble x9 voor Christine met RAUWSTEN, een alternatief was VERWANTS
OXIM was ook nog een solo voor Christine
Renate maakte JAJEM
Mieke soleerde met LACI

Weetje: STEUREN was een werkwoord ! Maar niemand speelde ermee dus  misten we vele punten.

Woordverklaring:

STEUREN: ww, heeft gesteurd, haring ongekaakt opzouten
Zn, kraakbenige zoetwatervis
PUK: zn, onaanzienlijk persoon, uitbijter
OXIM: zn, g.mv , organische verbinding, middel tegen gifgas
JAJEM: zn, g.mv, jenever
JAJEMEN: ww, borrelen, drinken
LACI: tussenwerpsel, eilaas, helaas
ONTVORMEN: ww, heeft ontvormt, ontdoen van de oorspronkelijke vorm