Info partij 15

Partij 15 deden 13 spelers mee en bracht een totaal van 1050 punten op, 6 scrabbles, 3 solo’s en 1 soloscrabble.

Christine speelde het beste en won met 89,24%, proficiat !!

Winnaar A Christine
Winnaar B Peter
Winnaar C Mieke

Soloscrabble voor Christine met WEGKNAAG, en 2 solo’s met SEALE en LOEN
Renate soleerde met DOMP

We misten 96 punten.

Weetje : voor BRANDEN kan ZEE TOE WEG HEI PEK PIK AAN HER VER GAS BOS LOS MAT UIT ONT , maar geen MEE

Woordverklaring:

JOE: tussenwerpsel, vervorming van ja , van joehoe om de aandacht te trekken
ZEEHAAR: zn, soort van zeewier
ZENDEREN : ww, heeft gezenderd, van een zendertje voorzien
LOEN: bn, bedrieglijk, vals
HIEVEN: ww, heeft gehiefd, hieuwen, kracht uitoefenen, inhalen