Info partij 16

Met 11 deelnemers speelden we partij nr 16 en behaalden een max van 1055, 6 scrabbles waarvan 2 soloscrabbles en 4 solo’s.

Winnaar was Christine met 77,82%, proficiat

Winnaar A Christine
Winnaar B Vic
Winnaar C Mieke

Wim had een soloscrabble met SENAATJE, Mieke van der Pol kon als enige SLOVEND kwijt !
Christine plakte een mooie solo met BENUT, Vic vond ONTSIERE op de juiste plaats.
Mieke M vond een MAL en een ZEUG.

We misten 127 punten, OPHIELEN , BEKNAUWE en REISBON zagen we wel maar riskeerden het niet.

Woordverklaring :

HEDGEN: ww, hedgede, heeft gehedged, bankterm,  financiële posities afdekken
AFZWOOR: ww, afzweren, door verzwering afvallen, door verettering afsterven
MIC : s, maximale immissieconcentratie
MESCAL: geen mv, sterke drank bereid door gegist sap van de agave te distilleren
REOFIEL : bn, van vissen, de stroom beminnend