Info partij 20

Partij 20 leverde maar 870 punten op, 3 scrabbles waarvan 1 soloscrabble en 5 solo’s.
Renate OVERKLASTE deze wedstrijd met 92,18%, proficiat !!

Winnaar A Renate
Winnaar B Vic
Winnaar C Paula

 Vic had een mooie solo met HEENWEG
Mieke had ACTEERDE gevonden
Paula verdiende een applaus met LEUTJE
Renate vond SST en BRAVE 
De soloscrabble was voor Peter met OVERKLAS

 !!! Astrid behaalde buiten competitie 640 punten, 73,35%, goed zo!

We misten 140 punten , een paar keer omdat we niet wisten dat er een P voor acteerde kon.

Woordverklaring:

PACTEREN: ww, heeft gepacteerd, heulen, een verdrag sluiten
LEU: Munteenheid van Roemenië en Moldavië
OVERKLASSEN: ww, heeft overklast, overtroeven, met groot verschil winnen
YONI: s, zn, vrouwelijk geslachtsdeel als voorwerp van verering
ECADE: s, zn, door het milieu veroorzaakte verandering in de structuur van een organisme