Info partij 27

Partij 27 leverde veel punten op namelijk 1160 max, 5 scrabbles waarvan 1 soloscrabble, en 4 solo’s.

Mieke won deze wedstrijd met 86,64%, proficiat!

Winnaar A    Mieke
Winnaar B    Irène
Winnaar C    Mieke V

Mieke V vond de solo RAZENDS
Renate scoorde met WENKEN en DJU
Irène was heel blij met haar soloscrabble AANTROF
Christine plakte een ZEGEL
We scoorden een mooie X9 met BELONERS

Voor POTIGE kon met 3 letters : arm-.een,-vin-,kop-,zes,-zit,-
We misten 223 punten !

Woordverklaring:

LEUTEREN: ww, heeft geleuterd, talmen, treuzelen, zeuren
NEUT: zn, noot, hoofd, gleuf in een werktuig
COX: zn, appel ras
RETENUE: s, zn, eerste post op de rekening van een advocaat als hij de opdracht aanvaard heeft
NOKSHOTJE: zn, opname vanuit vogelperspectief vanaf het plafond of vanuit een helikopter
FACIE: zn, gezicht, tronie
BALAFON: s, zn, West-Afrikaanse xylofoon met kalebassen als resonators
EMOHOP: zn, geen mv., alternatieve hiphop met muziek en teksten die beogen uitdrukking te geven aan emoties