Info partij 5

Partij 5 speelden we met een Max van maar 825 punten, 3 scrabbles waarvan 1 soloscrabble, en 7 solo’s.
Vic speelde héél sterk en won met 89,33%, proficiat!!

Winnaar A   Renate
Winnaar B   Vic
Winnaar C   Mieke

We misten 116 punten.

Vóór ZENUW konden veel 4-letterwoordjes:
-hart,-huid-, hals-, heup-, mond-, maag-, reuk-, tand-, tong-, vaat-.

Vóór -AKS kon A-, B-, F, J-, L-, P-, S-, T-, W.

Vóór ZAKTE konden de 3- letterwoordjes:
BIJ-, AAN-, ONT-, PIE-, TOE-, UIT-, VER-, WEG.
Maar enkel Toe en Piezakten waren hier van toepassing.

Soloscrabble voor Vic met EYELINER
Solo’s voor Dicky met PANNE en BEVIND
Wim vond NESJES en BURIN
De AUTOS en ELO waren van Mieke
Voor KWATTE kreeg Irène een solo.

Woordverklaring:
ASCEET: zn, eenzaam en sober leven als boetedoening
NES: zn, nessen, landtong, buitendijks land
BURIN: zn, burinnetjes, buurvrouw
ELO: zn, g.mv., verkorting van elorating, schaakterm
KWATTEN: ww, heeft gekwat, spugen, harde waarheden zeggen
PIEZAKKEN: ww, heeft gepiezakt, hard werken