Info partij 8

Max 1030, 5 scrabbles waarvan 2 soloscrabbles en 4 solo’s.
Door een extra nul verloor Wim zijn winnaarsplaats en won Vic deze wedstrijd met 82,62%, proficiat!

Winnaar A   Wim
Winnaar B   Vic
Winnaar C   Paula

We misten 73 punten.

Soloscrabble van Vic met CISGENE en solo met WOLGAREN
Soloscrabble voor Wim met HERBINDT
Mieke soleerde met GEMOEFT
Irène had een solo met ZEME

Woordverklaring:
DUCK: -s, zn, voertuig dat zowel op water als op het land kan voortbewegen
VUNS: bn, vunzer, vunste, duf, vochtig, vies
CISGEEN: bn, door middel van, betreffende cisgenese, genetische modificatie
KNERPEN: ww, knarsend geluid maken
MOEFEN: ww, heeft gemoeft, pruilen
PU: zn, Chinese lengtemaat
HYADEN: zn, beek- en vijvernimfen
SHAZAMMEN: ww, herkennen en opzoeken van muziek via de app Shazam