Info partij 15

Met 11 mensen begonnen we aan partij 15, deze leverde een Max van 889 punten op, 2 scrabbles en 5 solo’s.
Wim won overtuigd deze wedstrijd met 90,33%, proficiat!

Winnaar A   Wim
Winnaar B   Vic
Winnaar C   Mieke

De computer vond maar 24 punten meer.
Vóór LEEEN kon GEG- en EGS

SOLO voor Vic met LEEËN
Christine vond WAAG
Wim zag PUCE
De MOFFEL was van Irène
Mieke zag een ECADE

Woordverklaring:
LEE: zn, mv leeën, lende, leest
EXODUS: zn, -sen, uittocht
PUIMEN: ww, heeft gepuimd, met puimsteen schuren
PUCE: bn, -n, vlokleurig
HOLGAT: zn, holaars
FIJFEL: zn, -s, dwarsfluit