Info partij 35

Onze 35 ste partij bracht als Max 952 punten op met 5 scrabbles en 6 solo’s.

Mieke won de wedstrijd met 90,76%, proficiat!

Winnaar A    Mieke
Winnaar B    Regina en Dicky
Winnaar C    Mieke V

De computer vond nog 116 punten meer.

Mieke v.d. Pol soleerde met GEDUT in aanbouw met INROKEND
Regina scoorde drie keer met JAPONS, MIXE en QUINOA
GEHAAKTS werd gevonden door Renate

Woordverklaring:
ROJEMEN: ww, heeft gerojemd, uitkijken, bespieden
INROKEN: ww, zo lang pijp roken dat de binnenkant zwart aangeslagen is
HEBE: zn, hebes en heben, bevallige schenkster
TOOGDEUR: zn, deur met gewelfde bovenkant
TRIBUS: zn, g.mv., groep van een aantal geslachten binnen een familie
NAOS: zn, cella ( centrale ruimte) in een Griekse tempel