Info partij 40

Laatste partij van seizoen 2022-2023 bracht 978 punten op, 4 scrabbles waarvan 1 soloscrabble en 8 solo’s.
Christine presteerde geweldig en won met 90,59%, proficiat !

Winnaar A   Christine
Winnaar B   Peter
Winnaar C   Mieke

We misten 195 punten.


Soloscrabble BEKUIPEN was voor Mieke V
Tonny vond CRAYON en LEASET
Peter soleerde met GEZWALK en BITCHEND
Dicky zag het RUIMST
Mieke vond INLOERE, PANDOERE en TORF

Woordverklaring:
BEKUIPEN: ww, heeft bekuipt, met kuipwerk omgeven
VEI: bn, Veire, veist, groeizaam, vruchtbare grond
BITCHEN: ww, heeft gebitcht, bits praten, reageren, katten
TORF: bn, torve, ruw, woest
ACRONIEM: zn, letterwoord
SMIRTEN: ww, heeft gesmirt, flirten terwijl je met iemand staat te roken voor een gebouw waarin roken verboden is
LOKTIENER: zn, tiener die door de overheid gebruikt wordt om overtreders van de drankwetgeving te betrappen, lokpuber
ADMONEREN: ww, heeft geadmoneerd, waarschuwen

Vanaf volgende week vakantiescrabble waarin we kunnen oefenen met 1 of 2 blanco’s.