Info partij 1

Partij 1 van seizoen 2023-2024 is een feit!
Zoals ook het feit dat Christine geweldig goed scoorde en won met 97,73%, proficiat !!!

Winnaar A Christine
Winnaar B Peter
Winnaar C Mieke

Maar 2 solo’s: FEZ van  Irene en MOUTEN van Christine.

We misten 123 punten.

Woordverklaring:
HEIT: Bargoens vijf stuivers
HEIEN: ww, heeft geheid, met een heiblok vaststampen
RIO: s, verkorting van rioslip, of rechter in opleiding
ISOLEX: en, zn, lijn die een gebied begrenst waarbinnen een woord een bepaalde betekenis heeft
SHOYU: zn, dunne sojasaus uit Japan
BETJAK: zn, fietstaxi
MAQUIS: zn, ondoordringbaar struikgewas