Info partij 3

Onze 3de wedstrijd bracht 916 punten op, 3 scrabbles en 5 solo’s.
Vic won deze partij met 85,15%, proficiat!

Winnaar A Vic
Winnaar B Dicky
Winnaar C Mieke

De computer vond slecht 47 punten meer.
Vóór AAIER kon K,M,N,P,S,T,W en Z

Solo voor Dicky met AAIER
Mieke soleerde 4 keer met CLERGE, AFBELT, KIMME en MESON

Woordverklaring:
CLERGÉ: zn, s, geestelijkheid, clerus
KLUNZEN: ww, heeft geklunsd, stuntelen
MESON: zn, mesonen, elementair materiedeeltje met korte levensduur, bij kernfysica
BANDYEN: ww, heeft gebandyd, vorm van ijshockey met een houten bal en kromme slaghouten
COPEN: ww, heeft gecoopt, weten om te gaan met een situatie of probleem
KIMMEN: ww, heeft gekimd, slagzij liggen
HUMVEE: zn, s, multifunctioneel legervoertuigen van een bepaald type
STASH: zn, stashes, heremiet opslagplaats
STASHEN: ww, heeft gestasht, goederen opslaan in een geheime bewaarplaats