Info partij 7

We hebben onze hersenen gepijnigd om 772 punten als max bij elkaar te schrapen.
We raakten 1 scrabble kwijt en vonden 4 solo’s.

Renate won de partij met 88,21%, proficiat!

Winnaar A   Renate
Winnaar B   Peter
Winnaar C   Ruud

Ruud vond 2 solo’s, SATYRS en CENTENDIEF
Christine soleerde met BETTE
Renate plakte met STA

We misten 160 punten.

Woordverklaring:
SATYR: s, zn, sater, halfgod, wellusteling
CENTENAAR: zn, oude gewichtseenheid van 100 oude ponden
TWIJNEN: ww, katoen of wol draden ineendraaien
HIJMEN: ww, heeft gehijmd, hijgen
MIJNWET: zn, wet die de ontginning van delfstoffen onder de zeebodem regelt
NEOFIEL: s, iemand die steeds uit is op nieuwe dingen
SJIVOT: zn, rouwperiode van zeven dagen na de begrafenis van een familielid
KORSAK: zn, s, steppevos
CATENEN: zn, verzameling van Bijbelverklaringen