Info partij 10

Partij 10 bracht 955 punten op met 4 scrabble’s en 8 solo’s.
Vic won in volle glorie deze wedstrijd met 90,47%, proficiat!

Winnaar A   Vic 90,47%
Winnaar B   Peter 67,75%
Winnaar C   Ruud 73,72%

We misten 88 punten, vóór Wip kon WAGEN
Solo’s voor Mieke met VRANG, ZONYS, GEKAMD
Renate vond SALDEER
Vic had NOESE en WEGSOES
Erna vond AXON

Woordverklaring :
SALDEREN: ww, heeft gesaldeerd, koophandel, door betaling vereffenen
VRANG: zn, dwars op de lengtebalk staande plaat in de bodem van een schip
CENOTE: s, kloof op het schiereiland Yucatan
EFFER: zn, s, avegaar, grote houtboor, grondboringen
ETNOCIDE: s, vernietiging van de cultuur van een etnische groep door een andere machtigere groep
BOGEY: s, golfterm, score op een hole van één slag boven par