Info partij 16

Een mooie partij waarbij we slechts 29 punten minder vonden dan de computer. We behaalden een Max van 984 punten, 4 scrabbles en 1 solo.

Peter won de wedstrijd met 87,09%, proficiat!

Winnaar A    Mieke 84,76%
Winnaar B    Peter   87,09%
Winnaar C    Paula  70,83%
Winnaar G    Erna   86,18%

Alleen Tonny vond een solo. Zij legde PREMIES op de juiste plaats.

Achter CENTS kon enkel CENTSTUK

Woordverklaring:
MIETEREN: ww, heeft gemieterd, uitmaken, schelen, komt er niet op aan
AYA: zn, s, Koranvers
BIJWEG: zn, zijpad, slinkse weg
WAJO: zn, uitroep van verbazing
BOHR: zn, eenheid van lengte