Info partij 23

Met 14 personen namen we deel aan partij 23. We vonden 7 scrabbles waarvan 2 soloscrabbles en 2 solo’s .
Gastspeelster Christel was de winnares met 82,32%, proficiat!

Winnaar A Christine 78,36%
Winnaar B Dicky 73,14%
Winnaar C Paula 53,14%

Soloscrabble NAWIERP en solo HADJI voor Vic
Soloscrabble CAVENTEN en solo BUL voor Erna

We misten maar 45 punten

Woordverklaring: 
PANOVEN: zn, s, oven voor het bakken van dakpannen
HADJI: zn , s, Islamitische pelgrim die op bedevaart gaat
EXERT: bn, uitstekend
SOGGEN: ww, heeft gesogd, studieontwijkend gedrag vertonen
CAVENT: zn, borg
JIJN: zn, s, gijn
HIJAMA: zn, g.mv, alternatieve geneeswijze waarbij bloed wordt afgenomen door middel van cups die vacuüm worden gezogen