Info partij 28

De computer was niet zo goed gezind, maar een max maar 834, 1 scrabble en 6 solo’s.

Tonny won voor de 2de keer dit seizoen de partij met 87,29%, proficiat!

Winnaar   A Tonny
Winnaar   B Peter 69,42%
Winnaar   C Marie-José 59,47%

We misten maar 41 punten.

Vic scoorde met BELASTS en JANOOMS
Wim vond zichzelf met WIM
Renate soleerde met CAPEX
JEIN was van Christine
Mieke plakte HUGE in een hoekje

Woordverklaring:
JANOOM: zn, s, pandjeshuis
CAPEX: zn, afkorting, capital expenditures, bedrag dat een bedrijf uitgeeft aan investeringen
HUGEN: ww, heeft gehuugd, vleien, schooien van kinderen om van andere kinderen iets lekkers te krijgen
ZEEMAAT: zn, s, janmaat, matroos
HUB: zn, s, aansluiting voor computerapparatuur, darkstore
LIËREN: ww, heeft gelieerd, verbinden, verenigen
JEINEN: ww, heeft gejeind, met pakking dichtmaken
CAVIST: zn, eigenaar, exploitant van een wijnkelder
TONDEREN: ww, hoofdhaar met de tondeuse afscheren
CARDIA: zn, s, maagmond
WIM: zn, wieme, ruimte in een schoorsteen