Info partij 31

Partij 31 leverde een Max op van maar liefst 1118 punten op, 6 scrabbles en 5 solo’s.
Gastspeler Jef won de wedstrijd met 96,60%, proficiat!!!

Winnaar A   Tonny 87,39%
Winnaar B   Dicky 73,88%
Winnaar C   Ruud 76,48%

We misten 104 punten.

Mieke van der Pol had een mooie solo+scrabble met BEESTIGS
Renate trok een HEAVY SMOEL
en Mieke deed het ONGEWILD.

In beurt 16 had Dicky een solo met OEFEN maar deze werd over het hoofd gezien wegens een foute telling waardoor FONGER voor 1 punt minder op het bord kwam.

Voor DEPPEN kon AF,OP en WEG

Woordverklaring:
HEAVY: bn, zwaarwichtig, heavier, heavyst
FONGER: zn, product van lijnenteelt, glasslijper, holslijper, op stang jagen
BEB: zn, grootvader, oude man
ISOTONE: bn, van gelijke spanning, isotonisch
DARMPEK: zn, meconium, sap van papaver, eerst ontlasting bij pasgeborene
LAKENZAK: zn, slaapzak
SCHOUT: zn, bestuursambtenaar, meestal hoofd van het gerecht en de politie, openbare aanklager