Alle berichten van Webbeheerder1

Info partij 10

Welkom terug aan de gastspelers.

Partij 10 deden 12 spelers mee, 1 speelt buiten competitie. We behaalden een max van 912 punten, 4 scrabbles, 6 solo’s en 1 soloscrabble.
Winnaar van deze partij was Renate dank zij haar haar opmerkelijke soloscrabble in de laatst beurt, zij behaalde 88,93%, proficiat !!!

Winnaar A Renate
Winnaar B Vic
Winnaar C Mieke V

Solo met FINT voor Wim
Mieke scoorde DJAK en ESCORT
Guy maakte VIEVE
Erna vond DOYEN
Christel plakte met HUST
Soloscrabble voor Renate met CONGRESJE

De computer vond nog 84 punten meer.

Woordverklaring:
FINT: zn, finten, list, schijnstoot, vals voorwendsel
DJAK: zn, s, krik
VIEF: bn, vieve, viefst, energiek, kittig, kwiek
DOYEN: zn, s, oudste lid van een college , doyenne als het een vrouw is
EPOS: zn, mv is epen, heldendicht
QUENAST: zn, geen mv, stofnaam, soort van porfier(granietsoort)

Info partij 9

Partij 9 bracht als max 1069 punten op met 6 scrabbles, 3 solo’s en 1 soloscrabble.
Mieke won de wedstrijd met 95,51%, proficiat !!

Winnaar A Mieke
Winnaar B Vic
Winnaar C Mieke V

Soloscrabble voor Mieke met ZEMIGER en een solo met HALVEREN
Dicky scoorde met ZWAM
Christine vond het ACCENT

De computer vond nog 200 punten meer.

Woordverklaring:
STYLEN: ww, stylede, heeft gestyled, vormgeven, opmaken
WOUW: zn, grote dagroofvogel
SUEËN: ww, suede, heeft gesued,  voor het gerecht dagen
HEX: zn, geen mv, bordspel
AJAM: zn, g.mv., kip
JEUP: zn, joop, jozef
BOP: zn, verkorting ban bebop, dansritme, haardracht

Info partij 8

De max van partij 8 bedroeg 903 punten, 2 scrabbles en 4 solo’s.
Wim speelde een geweldige wedstrijd en won met 93,36%, proficiat !!

Winnaar A Wim
Winnaar B Vic
Winnaar C Paula

Christine had 3 solo’s met PEKTE, VOEG en DEKENS
Mieke soleerde met HARKER

De computer vond nog 256 punten meer!

Woordverklaring: 
AXON: mv is axonen, zn,  uitloper van een zenuwcel die prikkels geleidt
SECCO: zn, s, muurschildering op een droge ondergrond
NEERHOEK: ww, boks term, met een hoek neerslaan
SKENE: s, zn, gebouw in Griekse theater

 

Info partij 7

Partij 7 seizoen 2021-2022 bracht 1010 punten op als max, 4 scrabbles , 6 solo’s en 1 soloscrabble.
Renate won deze wedstrijd met 88,32%, proficiat!!!

Winnaar A Renate
Winnaar B Dicky
Winnaar C Betty

Solo’s voor Renate met GOM en STRAK
Wim vond WINDVEER
Tonny soleerden 2 x met VUNZEN en CAMPS
Mieke had een soloscrabble met DIACONES en een solo met MEUTE
De computer vond nog 153 punten meer.

Woordverklaring:
FUKKEN: ww, fukte, heeft gefukt, fikken, branden
WINDVEER: zn, een metalen hoekprofiel welke gebruikt word voor het dak of bij raamsluitingen
DIACONES: zn, vrouw die de handoplegging heeft ontvangen en assisteert bij godsdienstige gelegenheden
CAMP: s, kitcherig, smakeloos
EXEMPTEN: bn, onttrokken aan, niet vallen onder de normale jurisdictie
HANIF: zn, of HOENAFA, moslimterm, kent maar 1 God
EMPE: zn, idem emt, mier

Info partij 6

Partij 6 speelden we met 12 personen tegen een max van 1013 punten, 5 scrabbles waarvan 2 soloscrabbles. Mieke won deze partij met 82,03%, proficiat!!!

Winnaar A Mieke
Winnaar B Vic
Winnaar C Mieke V

Irène ging goed van start met de soloscrabble DRALING
Vic kon ook fier zijn met zijn SATIJNEN soloscrabble
Mieke had 3 solo’s met OEFE, UNJER en BREMT
Tonny scoorde met CODEX en UFO
Renate vond in haar eentje SEALE

We misten 142 punten waarvan ook de x9 SELENIET

Woordverklaring:

DRALING: zn, aarzeling, twijfeling, besluiteloosheid
HES: zn, kiel, kort jasje
OEFEN: ww, oefte, heeft geoeft, het geluid oef maken, hijgen
DYADE: s, zn, chemische term, ook 2 personen die met elkaar interageren
CODEX: mv is codices, handschrift, boekrol, verzameling wetteksten
UNJER: zn, plantensoort uit de paardenstaartfamilie
CRAG: zn, schelpgrind
BREMMEN: ww, bremde, heeft gebremd, briesen, brommen , hummen
DESA: zn, s, laagste bestuurseenheid in Indonesië
EQUIPE: zn, s, sportploeg die deelneemt aan een wedstrijd

Info partij 5

Partij 5 leverde een max van 904 punten op, 4 scrabbles en 5 solo’s.
Mieke won de wedstrijd met 92,48%, proficiat!!!

Winnaar A Mieke
Winnaar B Vic
Winnaar C Paula

Renate soleerde met JODELT
Christine vond KNEUEN

Mieke scoorde 2 solo’s met BLOUSEJE en NAVIER

Woordverklaring:

KNEU: zn, en, kneutje, zangvogeltje ter grootte van een vink uit het geslacht van de barmsijsjes
CREPEN: ww, crepte, heeft gecrept, met crepe papier werken
FUSTIG: bn, van wijn, naar het fust(houten metalen vat) smakend, kantig, vaats
NICAD: zn, nikkel-cadmiumbatterij

Info partij 4

Partij 4 seizoen 2021-2022, max 995, 5 scrabbles en 5 solo’s.
Christine won deze partij met 91,56%, proficiat !!!

Winnaar A Christine
Winnaar B Vic
Winnaar C Mieke V

3 x solo voor Christine met JOH in aanbouw met AMAH, REU in aanbouw met JEU en WENEND 
Mieke kreeg een solo met SPANG in aanbouw met JEUP
Betty maakte een mooie TAANDER

Achter Jeu kon je spelen met K, N en P
Achter DOCU kon DRAMA,MENT,SOAP, UTJE
Voor zinkje kon een O

 

WOORDVERKLARING:

CAPO: s, Hoofd van een maffiafamilie
OZINKJE: gedeelte van een dak waaronder geen goot is
BEIEREN: ww, beierde, heeft gebeierd, schommelen, slingeren
VIEMEN: ww, viemde, heeft geviemd, tamelijk droge turf aan viemen zetten, viem is stapel turf
WAMGEN: ww, wangde, heeft gewangd, eten, met zijstukken vastzetten
TAANDER: zn, iemand die zeilen en netten met taan behandeld, ook taanster
SMELTER: s, arbeider die het smeltproces in een hoogoven controleert, ook smeltster
ZINK: zn, zenk , lage grond , inzinking in terrein
SPYFI: fictie met spionage
COPPA: s, worst van schouder en hals van het varken

Info partij 3

Partij 3 met 12 deelnemers en een Max van 1018 punten. Er vielen 6 scrabbles en 5 solo’s. Mieke won deze partij met 92,93%, proficiat !

Winnaar A Mieke M
Winnaar B Vic
Winnaar C Mieke V

De computer vond maar liefst 202 punten meer.

Solo voor Mieke V met SPUIER
Solo voor Renate met SNORREND
En 3x solo voor Mieke M met HEENGAAT, GESTEELD en PUCEN

Vóór zweve kon ONT, VER en WEG

Woordverklaring:
SUIEN: ww, suide, heeft gesuid, zoemend wiegen
EKEN: ww, eekte, heeft geëekt, van de schors ontdoen
GESTEELD: bn, een steel hebbend, gesteelde bladeren
SPUIER: zn, waterspuwer
IXIA: zn, s, Engelse zwaardlelie
PUCE: bn, n, vlokleurig  PRACHEN: ww, prachte, heeft gepracht , pochen, pronken

 

Info partij 2

Tweede partij van seizoen 21-22, 13 mensen aanwezig.
Max van 955, 4 scrabbles, 2 solo’s
De computer vond nog 183 punten meer.
We misten de x9 PENTRIET (een zeer krachtig explosief)
Winnaar Christine met 91,52%, proficiat!

Winnaar A Christine
Winnaar B Irène
Winnaar C Mieke V

Dicky vond een mooie solo met VODKA
Mieke van Der Pol bouwde aan café door er WIJKCAFE van te maken 

Woordverklaringen:
YQUEM: s, een witte bordeauxwijn
WENER: s, taartje van donkerbruin zandgebak gescheiden met zoete jam. 
ZOMPEN: ww, heeft gezompt, door drassig land lopen
STUCCEN: ww, idem stuken, een muur stuken
EUREN: ww, heeft geëurd, uieren

Info partij 1

Met 14 aanwezigen begonnen we met veel zin aan onze eerste wedstrijd.

Astrid speelt mee buiten competitie, en Peter als stagiair.

We behaalden een max van 1009 punten met 4 scrabbles, 1 soloscrabble en 7 solo’s.
Tonny behaalde in beurt 20 nog een nul waardoor de overwinning naar Renate ging. Zij behaalde 86,90%, proficiat!!!

Winnaar A Renate
Winnaar B Vic
Winnaar C Mieke V

Soloscrabble voor Tonny met OPEENZAT, en solo+scrabble met INTENSE.
Wim soleerde 2x met FONCES en WIL in aanbouw met schenkel.
Betty kreeg een solo met NAKOM, Christine met OMZAT.
Renate maakte het mooie ODOREX, en Mieke nog de CAPES.

Woordverklaringen:
KADEE: zn, iemand die in het goede of in het kwade uitmunt
AFMOPPEN: ww, aftrekken, masturberen
FONCE: s, bn, donk
OMZITTEN: ww, zat om, zo gaan zitten dat je met de voorzijde naar achteren komt
SCHENKEL; zn, onderbeen bij de mens, bij de dieren de achterpoten, schinkel
QUINE: s, worp van 2 vijven bij het dobbelen
ODOREX: g mv. deodorant 
TUNCH: zn, s/en, maaltijd die tegelijk lunch en high tea is.