Alle berichten van Henk Stok

Info partij 13

Met 16 spelers, waaronder 4 gastspelers begonnen we aan partij 13.
We presteerden een max van 1128, 5 scrabbles waarvan er 3 een soloscrabble was. Én nog 5 solo’s.

Winnares was (met 7 punten voorsprong op Vic )Mieke met 83,07%, proficiat!

Winnaar A   Mieke
Winnaar B   Vic
Winnaar C   Betty

Vic had een solo met HIEPE én een soloscrabble x9 met DESOLATE
Mieke vond de soloscrabble OMKUIERE en HARRY
Christine soleerde met MANDT én had de soloscrabble TJOEKEND
Betty viel ook in de prijzen met MISFIT
Tonny vond de INVANG

We misten maar 53 punten.

Woordverklaring:
HIEP: zn, hiepen, snoeimes, hak-kapmes, ook heep
HIEPE: bn, kleinzerig, hypochondrisch
MISFIT: zn, -s, onaangepast persoon
HARRY: zn, -s, uitdrukking , een handige harry
LEAD: -s, zn, eerste alinea van een journalistiek artikel, die de voornaamste informatie samenvat, het initiatief nemen
COPEN: ww, heeft gecoopt, weten om te gaan met een situatie
KWEERNEN: ww, heeft gekweernd, malen met de handmolen
WITMOS: zn, gmv, kussentjesmos
YURTA: -s, zn, joert, grote dubbelwandige tent van de nomaden

Info partij 12

Met 12 deelnemers begonnen we aan partij 12, deze leverde 869 punten op met 1 scrabble en 5 solo’s.
Mieke won de wedstrijd met 94,94%, proficiat!

Winnaar A    Mieke
Winnaar B    Peter
Winnaar C    Betty

Solo voor Mieke met OUMA
Mieke V scoorde met LETTE , aanbouw Lomen
Wim telde fout voor WEPEN maar kreeg toch een solo
Vic vond het mooie ORYXEN
En Dicky gaf geen KIK

We misten maar 18 punten.

Woordverklaring:
WEM: zn, mv wemmen, verbreed uiteinde van een ankerarm, ankerhand
WEME: zn, mv wemen, weem, landgoed dat toehoort aan de kerk
OUMA: -s, zn, grootmoeder
SCAMMEN: ww, scamde, heeft gescamd, oplichten via internet
WEEP: zn, mv wepen, wesp
ORYX: zn, geslacht van antilopen, spiesbokken
SELLEN: ww, heeft geseld, aan de man brengen, verkopen
SUJA: tussenwerpsel, woordje waarmee een kind gesust wordt
INDIE: -s, zn, muziekgenre, klein onafhankelijk platenlabel dat commerciële popmuziek uitbrengt

Info partij 11

Een mooie Max van 1061, 3 scrabbles waarvan 1 soloscrabble en 3 solo’s.
Mieke won overtuigend deze 11de partij met 95,48%, proficiat!

Winnaar A    Mieke
Winnaar B    Vic
Winnaar C    Paula

Mieke vond de soloscrabble KRUIFDEN
Jef had 3 solo’s, EKEN, LOCOS en TJOK

We misten 114 punten.

Woordverklaring:
KRUIVEN: ww, heeft gekruifd, krullen, kroezen
EKEN: ww, heeft geëekt, van de schors ontdoen
TJOKKEN: ww, heeft getjokt, tjokkelen, het geluid ‘tjok’ voortbrengen
AXEL: s, zn, sprong bij het kunstschaatsen
MARLEN: ww, zeilterm, heeft gemarld, met de marlijn (dun, sterk touw) vastmaken met een bijzondere steek
EFEBIE: zn, g.mv., opleiding van de efebe, jonge soldaat in Athene, halfvolwassen

Info partij 10

Een flinke partij met als Max 1160 punten, 7 scrabbles en 5 solo’s.
Vic speelde alweer fantastisch en won met 88,10%, proficiat!

Winnaar A   Tonny
Winnaar B   Vic
Winnaar C   Betty

We misten maar 21 punten.

Solo+ scrabble en een X9 voor Vic met SABOTEER
Solo+ scrabble voor Vic met PEILGLAS
Vic vond als enige nog een derde solo met EICEL
Tonny soleerde met CUNNI
JAMAN was van Mieke

Woordverklaring:
PEILGLAS: zn, glas waarmee je het gedistilleerd peilt, peilbuis
CUNNI: zn, cunnus, vulva
JAMAN: zn, Japanner, jabroer, jaknikker
THEOCON: zn, -s, conservatief politicus in de Verenigde Staten die van mening is dat de godsdienst een leidraad voor de politiek moet zijn
ZETVOEG: zn, -en, voeg die wordt aangebracht tussen bouwdelen op plaatsen waar ongelijke zetting schade zou kunnen aanrichten

Info partij 9

De maximum score voor partij 9 was 1032, met 4 scrabbles en 5 solo’s.
Vic speelde geweldig goed en won met 90,70%, proficiat!

Winnaar A   Tonny
Winnaar B   Vic
Winnaar C   Mieke

We misten 116 punten.

Solo voor Tonny met PLAQUES
Peter kwam door de KEURING
Mieke vond DOR
Dicky scoorde met VAZEN
Vic vond BOND

Vóór WOEL kon ROND-, MENG-, STUK-,DOOR-, VAST

Woordverklaring:
ZONAAL: bn, op een zone betrekking hebbend, achter zonale kon niets
GENCODE: zn, -s, genetische code
SNEVEN: ww, is gesneefd, omkomen, sterven
PLAQUE: zn, plaat, ruitvormige decoratie, tandplak
HEUEN: ww, heeft geheud, vee hoeden, opjutten
CLAQUE: zn, s-, de gezamenlijke claqueurs, gehuurde toejuicher in schouwburg
RADIX: zn, mv radices, rekenkunde, wortelgetal
TRASHY: bn, trashyer, trashyst, waardeloos

Info partij 8

Max 1030, 5 scrabbles waarvan 2 soloscrabbles en 4 solo’s.
Door een extra nul verloor Wim zijn winnaarsplaats en won Vic deze wedstrijd met 82,62%, proficiat!

Winnaar A   Wim
Winnaar B   Vic
Winnaar C   Paula

We misten 73 punten.

Soloscrabble van Vic met CISGENE en solo met WOLGAREN
Soloscrabble voor Wim met HERBINDT
Mieke soleerde met GEMOEFT
Irène had een solo met ZEME

Woordverklaring:
DUCK: -s, zn, voertuig dat zowel op water als op het land kan voortbewegen
VUNS: bn, vunzer, vunste, duf, vochtig, vies
CISGEEN: bn, door middel van, betreffende cisgenese, genetische modificatie
KNERPEN: ww, knarsend geluid maken
MOEFEN: ww, heeft gemoeft, pruilen
PU: zn, Chinese lengtemaat
HYADEN: zn, beek- en vijvernimfen
SHAZAMMEN: ww, herkennen en opzoeken van muziek via de app Shazam

Info partij 7

Partij 7 bracht ons een max van 1084 punten op, 5 scrabbles waarvan 1 soloscrabble en 4 solo’s.
Renate won met volle overtuiging deze wedstrijd met 93,36%, proficiat!

Winnaar A    Renate
Winnaar B    Vic
Winnaar C    Mieke

We misten maar 74 punten. Voor TAS kon HERENTAS.

Soloscrabble voor Vic met RUMGELEI
Peter soleerde met BAZE
Renate soleerde met MIC en WERP
Dicky vond TIJM

Woordverklaring:
MIC: zn, maximale immissieconcentratie
OHAËN: ww, heeft geohaad, ouwehoeren
PEDEL: zn, pedellen en pedels, bode van studentencorps
POMANDER: zn, -s, amberappel, klein doosje gemaakt van Amber om specerijen in de doen
ECGONINE: zn, g.mv, alkaloïde uit bladeren van cocastruiken
ONT: bn,  vuil ,smerig

Info partij 6

Na de Algemene Ledenvergadering begon Boardkeeper aan de 1ste trekking. Hij werkte niet echt goed mee want we behaalden maar een Max van 798, 0 scrabbles en 8 solo’s.
Winnaar was Mieke met 87,2%, proficiat!

Winnaar A   Mieke
Winnaar B   Dicky
Winnaar C   Mieke

Mieke had 3 solo’s met SKYR, OXIM en MUCO
Vic vond BEHEIE
Peter speelde met ALTEN
Dicky vond de 2 solo’s DOFT en ELAN
En Gijs kreeg een applaus voor JALON

We misten maar 59 punten, de enige scrabble RENAUTOS zag niemand.

Woordverklaringen:
SKYR: zn, g.mv. IJslands melkproduct yoghurt of magere kwark
BEHEIEN: ww, heeft beheid, grond door het inheien van palen voor het leggen van een fundament geschikt maken
HULK: zn, vroeger gebruikt groot en log vrachtschip, ook de staat
OXIM: zn, g.mv. Chemie, organische verbinding gebruikt als middel tegen gifgas
MUCO: zn, mucoviscidose of taaislijmziekte
JALON: zn, -s, houten stok met ijzeren punt gebruikt bij opmetingen, richtvlag
TJOST: zn, -s, gevecht tussen gewapende ridders te paard

Info partij 5

Partij 5 speelden we met een Max van maar 825 punten, 3 scrabbles waarvan 1 soloscrabble, en 7 solo’s.
Vic speelde héél sterk en won met 89,33%, proficiat!!

Winnaar A   Renate
Winnaar B   Vic
Winnaar C   Mieke

We misten 116 punten.

Vóór ZENUW konden veel 4-letterwoordjes:
-hart,-huid-, hals-, heup-, mond-, maag-, reuk-, tand-, tong-, vaat-.

Vóór -AKS kon A-, B-, F, J-, L-, P-, S-, T-, W.

Vóór ZAKTE konden de 3- letterwoordjes:
BIJ-, AAN-, ONT-, PIE-, TOE-, UIT-, VER-, WEG.
Maar enkel Toe en Piezakten waren hier van toepassing.

Soloscrabble voor Vic met EYELINER
Solo’s voor Dicky met PANNE en BEVIND
Wim vond NESJES en BURIN
De AUTOS en ELO waren van Mieke
Voor KWATTE kreeg Irène een solo.

Woordverklaring:
ASCEET: zn, eenzaam en sober leven als boetedoening
NES: zn, nessen, landtong, buitendijks land
BURIN: zn, burinnetjes, buurvrouw
ELO: zn, g.mv., verkorting van elorating, schaakterm
KWATTEN: ww, heeft gekwat, spugen, harde waarheden zeggen
PIEZAKKEN: ww, heeft gepiezakt, hard werken

Info partij 4

Renate bracht 2 bezoekers mee van de personeelsvereniging van haar school.
We speelden met een Max van 904, 4 scrabbles en 4 solo’s.
Renate speelde weer heel sterk en won met 91,70%, proficiat!

Winnaar A   Renate
Winnaar B   Vic
Winnaar C   Mieke

We misten maar 21 punten!

Achter COEWL kon een S maar ook een E!

Solo voor Vic met NASTOME
RENATE HAD 2 solo’s met DIXI en JONNE

Wim vond RASERE

Woordverklaring:
NASTOMEN: ww, heeft nagestoomd, hierna stomen
COEWL: -s, -e, -en, -er, -ere, -eren, -ers, -st, -ste, -sten, bn, cool, jongerentaal
DIXI: tussenwerpsel, formule om een rede mee te beëindigen, mij treft geen blaam als maar naar mijn waarschuwing niet geluisterd wordt
COCU: zn ,-s, bedrogen man, hoorndrager
JONNEN: ww, heeft gejond, gunnen
ENNEADE: -s, zn, groep van 9 personen
ONDIT: zn, gerucht