Alle berichten van Henk Stok

Info partij 3

Onze 3de wedstrijd bracht 916 punten op, 3 scrabbles en 5 solo’s.
Vic won deze partij met 85,15%, proficiat!

Winnaar A Vic
Winnaar B Dicky
Winnaar C Mieke

De computer vond slecht 47 punten meer.
Vóór AAIER kon K,M,N,P,S,T,W en Z

Solo voor Dicky met AAIER
Mieke soleerde 4 keer met CLERGE, AFBELT, KIMME en MESON

Woordverklaring:
CLERGÉ: zn, s, geestelijkheid, clerus
KLUNZEN: ww, heeft geklunsd, stuntelen
MESON: zn, mesonen, elementair materiedeeltje met korte levensduur, bij kernfysica
BANDYEN: ww, heeft gebandyd, vorm van ijshockey met een houten bal en kromme slaghouten
COPEN: ww, heeft gecoopt, weten om te gaan met een situatie of probleem
KIMMEN: ww, heeft gekimd, slagzij liggen
HUMVEE: zn, s, multifunctioneel legervoertuigen van een bepaald type
STASH: zn, stashes, heremiet opslagplaats
STASHEN: ww, heeft gestasht, goederen opslaan in een geheime bewaarplaats

Info partij 2

Partij 2 was voor sommigen een hoogtepunt, maar voor de anderen een grote ramp.
Max 1125, 6 scrabbles waarvan 4 soloscrabbles !, en 2 solo’s.
Tonny won deze wedstrijd met (maar) 71,56% , proficiat!

Winnaar A Tonny
Winnaar B Vic
Winnaar C Mieke V

Soloscrabbles:
Gijs kreeg een mooi applaus voor PINCENEZ
Peter verdiende zijn punten met MINOREN
Vic scoorde als enige een soloscrabble x9 met DIEHARDS
Ruud begreep dat hij vele punten kreeg voor INBEGRIP

Solo’s:
Renate vond CAJON
Christine soleerde met FAKES
We misten maar 68 punten
Andere mogelijkheden toen de x9 viel: DIJADERS, DIËDRAAL

Woordverklaring:
PINCENEZ: zn, s, lorgnet, ouderwetse bril die op de neus knijpt
YQUEM: zn, s, een witte bordeauxwijn
MINOR: zn, minors of minoren, de minderterm in een sluitrede
CAJON: zn, handtrommel zonder vel maar met een houten membraan
SWYPEN: ww, swypte, heeft geswypet , swipen
PECTINE: zn, mv S en N, stofnaam tot de koolhydraten behorend

Info partij 1

Partij 1 van seizoen 2023-2024 is een feit!
Zoals ook het feit dat Christine geweldig goed scoorde en won met 97,73%, proficiat !!!

Winnaar A Christine
Winnaar B Peter
Winnaar C Mieke

Maar 2 solo’s: FEZ van  Irene en MOUTEN van Christine.

We misten 123 punten.

Woordverklaring:
HEIT: Bargoens vijf stuivers
HEIEN: ww, heeft geheid, met een heiblok vaststampen
RIO: s, verkorting van rioslip, of rechter in opleiding
ISOLEX: en, zn, lijn die een gebied begrenst waarbinnen een woord een bepaalde betekenis heeft
SHOYU: zn, dunne sojasaus uit Japan
BETJAK: zn, fietstaxi
MAQUIS: zn, ondoordringbaar struikgewas

Open dag bij Gilde de Graven

Op zaterdag 2 september 2023 hebben wij onze Duplicate Scrabble club mogen presenteren op de OPENDAG van Gilde de Graven in Munstergeleen.
De uitnodiging van Bert Wasenberg is door ons met beide handen aangegrepen omdat Gilde de Graven staat voor een organisatie die een grote bekendheid geniet.
Zij bieden een scala aan activiteiten, workshops en cursussen van uiteenlopende aard.
Ons doel was dan ook om middels onze presentatie te polsen of er geïnteresseerden zouden zijn in onze Duplicate Scrabble speelwijze.
De interesse bleek duidelijk wel aanwezig te zijn gezien het aantal mensen welke serieus weten wilden wat onze spelvorm zo anders maakt t.o.v. traditioneel scrabbelen.
De volgende stap is dan ook dat Gilde de Graven in hun Nieuwsbrief een aankondiging gaat doen.
Het plan is om op 15 november 2023 in de avonduren van 19 tot 21u een workshop achtige presentatie van Duplicate Scrabble te organiseren.
In afwachting van hoe groot de belangstelling hiervoor is, zou dit een unieke kans zijn om ons nog uitgebreider te kunnen profileren.
En we hopen dan uiteindelijk op uitbreiding van ons ledenbestand.
Al met al hadden Paula, Mieke, Dicky en ikzelf een positief gevoel over de belangstelling die er was voor onze aanwezigheid op deze druk bezochte OPEN DAG van Gilde de Graven.

Verslag Scrabble- Bebbeldag

Zaterdag 3 juni was de Scrabble-Bebbel-dag: het jaarlijkse ‘uitstapje’ waar ieder lid van de Swentibold Scrabble Club altijd naar uitkijkt: samen een dag lekker op pad en ruim tijd om elkaar op een andere manier te ontmoeten.

Dit jaar had de organisatie gekozen voor een kijkje in de keuken op de Limburgse luchthaven. In één van de gebouwen op het luchthaventerrein is de opleiding Vliegtuigtechniek van Vista Opleidingen gevestigd. Renate is er als docent aan verbonden geweest. Veel studenten kregen van haar uitleg in wat de taken van het cabinepersoneel zijn. Uiteraard kregen we van Renate ook tekst en uitleg in de indrukwekkende lesruimte-hangar met hele of halve gedemonteerde vliegtuigen en motoren. Er zijn mooie foto’s gemaakt: je kon bijvoorbeeld in een vliegtuigmotor staan of je een piloot wanen in de simulator-cockpit van een heuse Boeing.

De ochtend begon met koffie, thee en vlaai. Daarna stond sjoelen en bebbelen op het programma. Henk en Wim zijn de fervente sjoelers die dat ook in clubverband doen. Ze hadden 4 sjoelbakken meegenomen en ons de kneepjes van hoe een topscore te behalen haarfijn uitgelegd. De sjoelbakken werden van een laagje aardappelzetmeel voorzien zodat de stenen beter zouden glijden. Toch merkten velen wel dat bij het spelen de scores voor verbetering vatbaar waren. In tweetallen werd een mini-competitie afgewerkt.

De lunch was in het hotel-restaurant op de luchthaven. We mochten naar believen onze eigen lunch samenstellen. Aan lange tafels hebben we die smakelijk verorberd.

Na de lunch weer terug naar het opleidingsgebouw waar traditiegetrouw een scrabble-potje werd gespeeld met in elke beurt een blanco. Dat resulteerde uiteraard in best veel mooie woorden en scrabbles. De nog in allerijl opgehaalde beamer bracht de stand op het scrabbelbord weer prima voor iedereen in beeld. Vic vond twee soloscrabbles maar de eindoverwinning ging nipt naar Tonny.

Na afloop was er nog een hapje en een drankje en werden de prijzen van de dag uitgereikt. De winnaars van de sjoelcompetitie zijn Wim en Tonny geworden. Maar er was voor iedereen toch een leuke prijs.

Al met al was het een geslaagde Scrabble-Bebbel-dag. De groepsfoto die huisfotograaf Vic nog ‘maakte’ is een heel speciale: we staan er allemaal super op! Dank nogmaals aan de organisatie voor de voorbereiding en uitvoering.

Zomercompetitie 2023

Op onderstaande dagen is er geen reguliere clubavond maar de zomercompetitie. Er wordt een blanco spel gespeeld.
Deze competitie wordt op de gebruikelijke locatie met dezelfde aanvangstijd gehouden.

6 juli 2023
13 juli 2023
20 juli 2023
27 juli 2023
17 augustus 2019
24 augustus 2019


Vanaf 1 september 2023 wordt weer gespeeld in de clubcompetitie.

Info partij 40

Laatste partij van seizoen 2022-2023 bracht 978 punten op, 4 scrabbles waarvan 1 soloscrabble en 8 solo’s.
Christine presteerde geweldig en won met 90,59%, proficiat !

Winnaar A   Christine
Winnaar B   Peter
Winnaar C   Mieke

We misten 195 punten.


Soloscrabble BEKUIPEN was voor Mieke V
Tonny vond CRAYON en LEASET
Peter soleerde met GEZWALK en BITCHEND
Dicky zag het RUIMST
Mieke vond INLOERE, PANDOERE en TORF

Woordverklaring:
BEKUIPEN: ww, heeft bekuipt, met kuipwerk omgeven
VEI: bn, Veire, veist, groeizaam, vruchtbare grond
BITCHEN: ww, heeft gebitcht, bits praten, reageren, katten
TORF: bn, torve, ruw, woest
ACRONIEM: zn, letterwoord
SMIRTEN: ww, heeft gesmirt, flirten terwijl je met iemand staat te roken voor een gebouw waarin roken verboden is
LOKTIENER: zn, tiener die door de overheid gebruikt wordt om overtreders van de drankwetgeving te betrappen, lokpuber
ADMONEREN: ww, heeft geadmoneerd, waarschuwen

Vanaf volgende week vakantiescrabble waarin we kunnen oefenen met 1 of 2 blanco’s.

Info partij 39

Door de regen naar partij 39 komen is voor de diehards.
Het lage percentage kwam door een flinke x 9 die enkel Mieke V gevonden had.
Max 1089, 5 scrabbles waarvan 1 soloscrabble en 10 solo’s.
Renate won met ‘maar’ 75,67%, proficiat!

Winnaar A    Renate
Winnaar B    Vic
Winnaar C    Mieke V

Tonny soleerde met UITHEF, INWIN en GRONDVEST
Renate vond de soloscrabble CASEÏNE en YUPJE
Dicky legde JOGGEND op en goede plek en plakte HEEM
URBEX was voor Christine
De solo x9 VERSMADE ging verdienstelijk naar Mieke V
LONKT was een solo voor REGINA

We misten 118 punten.
Vóór DOUWEN kon AF, LAN, IN, OP, DOOR, ROUW.

Woordverklaring:
CASEÏNE: zn, g.mv., kaasstof
URBEX: zn, oude gebouwen betreden om te fotograferen. ww URBEXEN
SEREUS: bn, bloedwei bevattend, waterachtige
EPUB: zn, elektronisch boek met EPUB-formaat
KRILL: zn, planktonkreeftjes en andere schaaldiertjes als voedsel voor walvissen

Info partij 38

Een zomerse partij bracht 932 punten op met 2 scrabbles waarvan 1 soloscrabble en maar liefst 10 solo’s.
Tonny behaalde 80,79% en won de wedstrijd .

Winnaar A   Tonny
Winnaar B   Vic
Winnaar C   Paula

Solo’s voor Mieke met TALLY, EENLING, SHOOTS en CONTI
Tonny vond de soloscrabble TOEADEME en solo KOUW
SPROEI, HOND en DUNNIG waren vondsten van Dicky
GEEPS was een solo van Christine

Woordverklaring:
TALLYEN: ww, tallied, heeft getallen, scheepvaartverkeer, aantekening houden van hetgeen gelost en geladen wordt
CONTI: zn, conto, ruimte van iemands rekening, op haar naam
BACKEN: ww, heeft gebackt, hem dekken, achter hem staan
QUEER: s, zn, iemand die zich qua seksuele voorkeur niet in een hokje laat duwen
GEEPS: zn, ziekelijk, bleekgeel
ESPOIR: s, zn, beloftevolle wielrenner
BOEBAAS: zn, ondernemer die de schuld krijgt als de zaak fout loopt
NOVUM: zn, Nova, nieuw feit, nieuwe bewering

Info partij 37

Deze 37ste clubwedstrijd leverde 1039 punten als Max, 6 scrabbles en 2 solo’s.
Tonny won deze partij met 93,55%, proficiat!

Winnaar A    Tonny
Winnaar B    Regina
Winnaar C    Mieke V

Solo voor Tonny met GEWALG
Wim vond PROM

Voor RUISEN kon AF, -OM, -ST

Woordverklaring:
NIX: zn, watergeest die mensen naar zich toe lokt en laat verdrinken, nixe
ICE: zn, g.mv, methamfetamine
PROM: s, zn, promenadeconcert
EXTRANEI: zn, extraneus, extranea, iemand die aan de universiteit examens kan afleggen zonder colleges te hebben gevolgd
SYNCOPE: n/s, zn, flauwte, muziekterm, weglating van een klinker of medeklinker midden in een woord