Categorie archieven: Geen categorie

Info partij 31

Partij 31 leverde een Max op van maar liefst 1118 punten op, 6 scrabbles en 5 solo’s.
Gastspeler Jef won de wedstrijd met 96,60%, proficiat!!!

Winnaar A   Tonny 87,39%
Winnaar B   Dicky 73,88%
Winnaar C   Ruud 76,48%

We misten 104 punten.

Mieke van der Pol had een mooie solo+scrabble met BEESTIGS
Renate trok een HEAVY SMOEL
en Mieke deed het ONGEWILD.

In beurt 16 had Dicky een solo met OEFEN maar deze werd over het hoofd gezien wegens een foute telling waardoor FONGER voor 1 punt minder op het bord kwam.

Voor DEPPEN kon AF,OP en WEG

Woordverklaring:
HEAVY: bn, zwaarwichtig, heavier, heavyst
FONGER: zn, product van lijnenteelt, glasslijper, holslijper, op stang jagen
BEB: zn, grootvader, oude man
ISOTONE: bn, van gelijke spanning, isotonisch
DARMPEK: zn, meconium, sap van papaver, eerst ontlasting bij pasgeborene
LAKENZAK: zn, slaapzak
SCHOUT: zn, bestuursambtenaar, meestal hoofd van het gerecht en de politie, openbare aanklager

Info partij 37

Deze 37ste clubwedstrijd leverde 1039 punten als Max, 6 scrabbles en 2 solo’s.
Tonny won deze partij met 93,55%, proficiat!

Winnaar A    Tonny
Winnaar B    Regina
Winnaar C    Mieke V

Solo voor Tonny met GEWALG
Wim vond PROM

Voor RUISEN kon AF, -OM, -ST

Woordverklaring:
NIX: zn, watergeest die mensen naar zich toe lokt en laat verdrinken, nixe
ICE: zn, g.mv, methamfetamine
PROM: s, zn, promenadeconcert
EXTRANEI: zn, extraneus, extranea, iemand die aan de universiteit examens kan afleggen zonder colleges te hebben gevolgd
SYNCOPE: n/s, zn, flauwte, muziekterm, weglating van een klinker of medeklinker midden in een woord

Info partij 31

We verwelkomden stagiaire Natasja, een fervente wordfeudspeelster en we hopen dat de vonk overslaat.
We behaalden een Max van 916 punten, met 3 scrabbles en 5 solo’s.
Doordat Mieke nog een extra nul kreeg won Peter deze partij met 85,70%, proficiat!!

Winnaar A   Christine en Mieke
Winnaar B   Peter
Winnaar C   Paula

Solo’s voor Mieke met AANNEEM, VOIPEND en NAGONZE
Peter soleerde met GEWECKT en RADIJS
We misten maar liefst 316 punten 😳

Woordverklaring:
BLOEDJE: zn, -s, onnozel, arm, ongelukkig kind
WIELEN: ww, heeft gewield, als een wiel draaien, kolken
VOIPEN: heeft gevoipt, internetbellen
EPONIEM: zn, plaatsnaam die op een andere plaatsnaam teruggaat
BONANZA: zn, -s, economische hausse die sommige mensen in korte tijd rijk maakt
EINDRIJS: zn, eindrijzen, verlengrijs, jong, dun takje of rijs dat de totale lengte van een tak of boom vergroot

Info partij 21

Met 11 deelnemers behaalden we samen 936 als Max, 3 scrabbles en 5 solo’s.
Mieke won de partij met 89,10%, proficiat !

Winnaar A   Mieke
Winnaar B   Regina
Winnaar C   Mieke V

De computer vond maar 55 punten meer.
Vóór WREEFT kon AAN-UIT-WEG
Vóór MONDDE kon enkel UIT

Solo voor Vic met CYCLONEN
Renate scoorde met JETONS
Wim vond PIJNE
Dicky soleerde met MONTEUR en VING

Woordverklaring:
OXER: zn, -s, hindernis bij een concours hippique, bestaande uit hekken en sloten
QALY: zn , -s, quality-adjusted life year, kwaliteit van levensjaar
KWAR: zn, knoest, dwarsdrijver
MAC: zn, -s, maximaal aanvaarde concentratie
LEONISCH: bn, het leeuwendeel voor zich opeisend, onecht, nagemaakt
LAMBAL: zn, scheldwoord, lammeling

Info partij 29

Met een mooie Max van 957 eindigde deze 29 partij, met 2 scrabbles en 7 solo’s.

Mieke won de wedstrijd met 92,27%, proficiat!

Winnaar A    Mieke
Winnaar B    Irène
Winnaar C    Paula

Vijf solo’s voor Mieke met BEGOM, VERDRUK, OPDEELDE, KLOONT en SAR
Christine vond BEZAT
Renate maakte GEWUIF

We misten maar 25 punten.

Vóór REX kon: IMBREX, ODOREX, CITREX, LUREX, PYREX

Woordverklaring:
JELUI: pers voornaamwoord, jullie
OVERZAAIEN: ww, heeft overgezaaid, over iets uitzaaien
BEGOMMEN: ww, heeft begon, met gom bestrijken
OPDELEN: ww, heeft opgedeeld, verdelen in
KLONEN: ww, heeft gekloond, dupliceren , kloneren
MACA: gmv, kruisbloemige plant met geneeskracht
ASEMA: zn, s, vrouwelijke vampier

Info partij 28

Een mooi wedstrijdje met een Max van 964, 4 scrabbles en 6 solo’s.
Christine presteerde het beste en won met 90,56%, proficiat!!

Winnaar A    Christine
Winnaar B    Vic
Winnaar C    Paula

Solo voor Mieke met FRANC
Christine scoorde met LOEN en BEACHE
Peter vond VIEFS
Wim had een solo met UITKIEN

Woordverklaring:
LOEN: bn, bedrieglijk, vals
CAMMEN: ww, heeft gecamd, webcammen
ZAMELEN: ww zamelde, heeft gezameld, verzamelen
BEACHEN: ww, beachte, heeft gebeacht, beachvolleybal spelen
EXERT: bn, uitstekend (o.a. van meeldraden)
TORRENT: zn, computerterm

Info partij 21

Partij 21 schraapten we 898 punten bij elkaar, met 2 scrabbles en 4 solo’s.
Wim telde mis dus op de valreep wint Renate deze wedstrijd 94,32%, proficiat !!!

Winnaar A Renate
Winnaar B Irène
Winnaar C Mieke

Gijs ging met de mooiste solo lopen met TUINBEDJE
Tonny vond NOTA
Mieke plakte met NEXITS de MANOR
Irène vond INPLOF

Vóór schelp kon geen zee, maar wel VIS EN ROL-SCHELP
Welke drie letterwoorden konden voor schelp? oog-,rug-,bak-,dek-,ark-,kam-,nap-,oor-,gat-.

We misten 182 punten.

Woordverklaring:
Urmen: ww, heeft geürmd, klagen, zaniken
NEXIT: s, zn, mogelijke uittreding van Nederland uit de eurozone
PEUREN; ww, heeft gepeurd, roeren, wroeten, pooieren
INPLOFFEN: ww, heeft en is ingeploft, met een plof in iets vallen
QUENA: s, benen blokfluit uit Brazilië

.

Info partij 16

Met 11 deelnemers speelden we partij nr 16 en behaalden een max van 1055, 6 scrabbles waarvan 2 soloscrabbles en 4 solo’s.

Winnaar was Christine met 77,82%, proficiat

Winnaar A Christine
Winnaar B Vic
Winnaar C Mieke

Wim had een soloscrabble met SENAATJE, Mieke van der Pol kon als enige SLOVEND kwijt !
Christine plakte een mooie solo met BENUT, Vic vond ONTSIERE op de juiste plaats.
Mieke M vond een MAL en een ZEUG.

We misten 127 punten, OPHIELEN , BEKNAUWE en REISBON zagen we wel maar riskeerden het niet.

Woordverklaring :

HEDGEN: ww, hedgede, heeft gehedged, bankterm,  financiële posities afdekken
AFZWOOR: ww, afzweren, door verzwering afvallen, door verettering afsterven
MIC : s, maximale immissieconcentratie
MESCAL: geen mv, sterke drank bereid door gegist sap van de agave te distilleren
REOFIEL : bn, van vissen, de stroom beminnend

Info partij 11

We scrabbelden met 13 deelnemers een max van 878 punten bij elkaar, 2 scrabbles en 5 solo’s.

Winnaar van de partij was Christine met 89,07%, proficiat!!

Winnaar A Christine
Winnaar B Peter
Winnaar C Mieke V

Tonny vond 2 solo’s met TARN en RAZEN
Peter scoorde met een mooie plakker MOF
Vic met PUBERT
en Wim vond MORS

Het was een moeizame trekking maar toch kon het spel eindigen met een maal 9 AUTOENDE.

Weetje: achter GRINT kon een A, dus daar hadden we VACCINE achter kunnen plakken. 

We misten 174 punten.

Woordverklaring:

GRINTEN: ww, heeft gegrint, idem grinden, met grind bestrooien
HYFE: zn, hyfen, schimmeldraad of zwamdraad
TARNEN: ww, heeft getarnd, idem tornen
TOQUE: zn , s, ronde baretvormige dameshoed zonder rand
NAVI: zn, s, navigator
ZENEN: ww, heeft gezeend, slaan
EKEN: ww, heeft geëekt, van de schors ontdoen
AUTOEN: ww, autode, heeft geautood, voor zijn plezier met de auto rijden
GRINTA : zn, strijdbaarheid, doorzettingsvermogen, wil om te winnen