Categorie archieven: Uitslagen clubavond

Info partij 41

Een mooie wedstrijd om het seizoen af te sluiten. Max 1075, 5 scrabbles en 5 solo’s.
Christine speelde het beste en won met 89,95%, proficiat!

Winnaar A   Christine
Winnaar B   Peter met 76,28%
Winnaar C   Marie- José 55,91%

Peter durfde de X 9 maken OMSNOERT en hij had ONTAARD
Regina soleerde met MANKSTE in aanbouw met MOUTE
Christine vond BEUG
Wim scoorde met RACKJE in aanbouw met LUXER

Vóór ZEEËN kon EEM-, HOE-, IJS-, KOP-

Woordverklaring:
ACHELEN: ww, heeft geacheld, idem hachelen, niet geïnteresseerd zijn, zeer onsmakelijk zijn
EDDY: zn, draaikolk
BEUG: zn, vistuig, allerlei soorten visnetten
RACK: zn, audiotoren
LOENGI: zn, grote, rijkversierde katoenen doek om het lichaam gewikkeld bij Hindoestanen en Indiërs
WITWEVER: z’n, wever van witte goederen
AFSCHOKKEN: ww, is afgeschokt, heeft afgeschokt, van iets afraken, met een schok afwerpen

Info partij 40

De voorlaatste partij van het seizoen leverde 904 als Max op met 4 scrabbles en 6 solo’s.
Winnaar van deze wedstrijd was Mieke met 86,39%, proficiat!

Winnaar A   Mieke
Winnaar B   Dicky 64,16%
Winnaar C   Ruud 84,73%

Solo’s voor Mieke met JAREN, VERASTE, HOED
Vic scoorde met DREPS
Ruud had BEET
Renate heeft een ‘after’ solo met CROWN maar door een foute telling kwam die niet op het bord

We misten 118 punten.
Vóór café kon ROCK en ROOK.

Woordverklaring:
ECU: s, voormalige fictieve munt
AFMENNEN: ww, heeft afgemend, door mennen afmatten
DREPS: zn, draverik, eenzaadlobbige plant, akkeronkruid, behoort tot de grassenfamilie
VERASSEN: ww, heeft verast, cremeren, in as doen overgaan
QUETZAL: s, ww, Zuid- en Midden-Amerikaanse vogel, munteenheid van Guatemala
MOTYO: zn, prostituee
SOLEX: zn, lichte bromfiets met voorwielaandrijving

Info partij 39

Met 10 spelers begonnen we aan partij 39, we behaalden 937 als Max met 5 scrabbles en 4 solo’s.
Regina was superblij met haar overwinning, ze behaalde 92,85%, wow, proficiat!

Winnaar A   Regina
Winnaar B   Peter 82,50%
Winnaar C   Mieke 65,31%

Solo voor Vic met MIKADOS
Het MACJE was voor Regina
Renate soleerde met HEXYL
En Mieke vond GENUS
We misten toch 130 punten

Woordverklaring:
WRENSEN: ww, heeft gewrenst, hinniken van het paard
SWIPEN: ww, heeft geswipet, met de vinger over de telefoon of computer gaan, idem SWYPEN
MIKADO: zn, s, titel van de keizer van Japan, ook behendigheidsspel met stokjes
GENUS: zn, het genera, geslacht, gender
HEXYL: zn, g.mv, alkylgroep afgeleid van HEXAAN

Info partij 38

Nog 3 wedstrijden te gaan tot het einde van het klassement.
Partij 38 speelden we met 12 deelnemers en we scoorden 904 punten, 3 scrabbles en 9 solo’s bij elkaar.
Mieke won de wedstrijd met 85,29%, proficiat!

Winnaar A   Mieke
Winnaar B   Dicky 73,89%
Winnaar C   Ruud 77,99%
We misten maar 71 punten.

Mieke scoorde 3 solo’s, AVEU, BARSE en GAMMA
Gijs vond als enige de DONATIE
Vic maakte JONST en UNIFORM
De UNJERS waren van Christine
Dicky plakte WEDT achter GEKROLD
Wim deed een CHECK

Woordverklaring:
JONST: zn, gunst
AVEU: zn, g.mv, bekentenis
UNJER: s, zn, heermoes, tovenaar, spook, ook eunjer
EIKELEN: ww, heeft geëikeld, klieren, zeuren
LAVEIEN: ww, heeft gelaveid, leeglopen, straatslijpen, stropen, schaften
RISEE: zn, mikpunt, de risee zijn , uitgelachen worden
OMZOEKEN: ww, zoekend rondlopen

Info partij 37

Partij 37 speelden we full house met 17 personen. We behaalden 953 punten, 4 scrabbles waarvan 1 soloscrabble en 5 solo’s.
Christine heeft de wedstrijd gewonnen met 81,53%, proficiat!

Winnaar A:   Christine
Winnaar B :   Dicky 71,35%
Winnaar C:   Ruud 79,33%
Winnaar G:   Erna 75,03%

Soloscrabble (zijn tiende dit seizoen) INSIGNE was van Vic, alsook de solo HAARSTE
Tonny vond TOELEIDDEN en PICKEL
Mieke soleerde met KWABBE
DADJE had Christine gevonden

Vóór LEIDDE kon TOE-WEG-AAN-HER-VER-MIS-UIT
De computer vond maar 46 punten.

Woordverklaring:
RUS: zn, plag, zode, plantensoort, ook rechercheur
GYRE: zn, s, grote ringvormige stroming in de oceaan
CONSIGNE: s, zn, wachtwoord, opdracht met betrekking tot een maatregel van orde
PICKEL: zn, pikhouweel
EWA: tussenwerpsel, begroeting straattaal
HAARS: bn , hees, scherp in de keel vertrek nu levertraan
FOEZEL: zn, schrobnet
FOEZELEN: ww, met het foezelen vissen, rommelen, knoeien

Info partij 36

Met 10 spelers begonnen we aan de 36 st seizoenswedstrijd. We behaalden 922 punten, 4 scrabbles en 2 solo’s.
Na 20 beurten waren er nog 3 letters over.
Tonny won met 84,82%, proficiat!

Winnaar A    Tonny
Winnaar B    Peter 74,62%
Winnaar C    Ruud 79,18%

Solo’s voor Mieke met CROQUE, WILFE en een soloscrabble met TOEWAGEN 
Regina soleerde met NAVOELDE

Woordverklaring:
TOEWAGEN: zn, s, bedekt of gesloten rij- of voertuig
CROQUE: s, verkorting van CROQUE_MONSIEUR
HANGRYER: bvnw, een samensmelting van de Engelse woorden HUNGRY (hongerig) en ANGRY(boos), humeurig van de honger
WILFEN: ww, wilfte, heeft gewilft, surfen op het internet waarbij je niet meer weet naar welke informatie je oorspronkelijk op zoek was
JENZEN: ww, heeft gejensd, rukken, smijten
EURCO: zn, ‘s, niet meer gebruikte monetaire rekeneenheid
SHREDDEN: ww, heeft geshred, verscheuren, versnipperen
TOKKEN: ww, tokte, heeft getokt, trekken, m.n. van vis aan de dobber

Info partij 35

Boardkeeper deed weer een beetje vervelend, toch behaalden we 854 als Max.
Twee soloscrabbles en 5 solo’s.
We misten maar 65 punten.
Tonny won met 79,98% proficiat!

Winnaar A   Tonny
Winnaar B   Peter 69,09%
Winnaar C   Mieke 65,81%
Winnaar G   Erna 79,63%

Soloscrabble voor Tonny met WERPBARE
Erna vond ook een soloscrabble SNIJSEL
Vic scoorde 3x met JUNTA, VEITE en DONS in aanbouw met BURGERES
Wim vond SLICK
Christel maakte MESH

Woordverklaring:
JUNTA: s, vertegenwoordigend lichaam, commissie, regering bestaande uit hoge militairen
ZENEN: ww, heeft gezegend, slaan
DOXEN: ww, heeft gedoxt, vertrouwelijke info verzamelen en publiceren op internet
VEITE: g.mv, vetheid, weelderigheid
VEI: bn, zeer vruchtbaar, veier, veist
FIEKEN: ww, heeft gefiekt, vrijen, geslachtsgemeenschap hebben
SLICK: zn, s, band zonder profiel, droogweerband
MESH: g.mv, netstof
IJSLENS: zn, lensvormig stukje ijs dat soms in zandgrond wordt gevonden

Info partij 34

Met 11 spelers begonnen we aan de 34 st seizoenswedstrijd. In 19 beurten behaalden we 906 punten, 3 scrabbles en 6 solo’s.
We misten 52 punten.
Christine won verdiend met 86,87%, proficiat!

Winnaar A    Christine
Winnaar B    Peter 67,55%
Winnaar C    Ruud 82,45%

Solo’s voor Vic met AANSPUW en MELKVAT
Dicky kende SEKSEN
Wim vond ZANDT
Mieke scoorde met UNIE en HENG

Woordverklaring:
HENG: zn, hengsel
AANSPUWEN: ww, bespuwen, groot bewijs van verachting geven
ESSENEN: zn, joodse sekte die rond het begin van de christelijke jaartelling bij de Dode Zee leefde
CIRRUS: zn, cirri of cirrussen, vederwolk
INHARKEN: ww, heeft ingeharkt, zaden harkend onder een dun laagje aarde verspreiden

Info partij 33

Dertien deelnemer sprokkelden een Max van 893 punten bij elkaar, 3 scrabbles waarvan een soloscrabble , en 3 solo’s.
Mieke won de partij met 90,82%! Proficiat!

Winnaar A   Mieke 90,82%
Winnaar B   Peter 78,95%
Winnaar C   Ruud 78,61%
Winnaar gastspelers:   Christel 85,67%

Soloscrabble voor Vic, zijn 9 de dit seizoen! LAURIERE
Renate plakte HEM ertussen
Mieke ging op de solotoer met SUILE en FELSEND

Woordverklaring:
HADJ: Arabisch, de grote bedevaart naar Mekka, er mag een I achter
LAURIEREN: ww, heeft gelaurierd, idem lauweren
SUILEN: ww, heeft gesuild, zeulen, slepen
ESES: zn, mv essesen, dubbele verlaagde e, ervoor kan een B, C, D, F, G!
FELSEN: ww, heeft gefelst, omvouwen en vastslaan, smederijwerk
BETOEGD: bn, betreft

Info partij 32

De 16 deelnemers wisten 948 punten te verzamelen, 5 scrabbles waarvan 2 soloscrabbles en 5 solo’s.

Frany werd de winnaar van deze partij en behaalde 86,08%, proficiat!

Winnaar A   Renate    80,80%
Winnaar B   Peter         76,16%
Winnaar C   Paula       54,11%
Winnaar G   Frany       86,08%

De computer vond maar 30 punten meer

Soloscrabble voor Christine met YENTEKEN
Soloscrabble voor Frany met VERBREIDT
Nicole plakte het woordje TEER ertussenin
En Mieke soleerde met RAUS

Vóór VONK kon VUUR- ROOD-BLUS

Woordverklaring:
VERBREIDEN: ww, heeft verbreid, verspreiden, bekendmaken
SCHEFFEN: ww, heeft gescheft, in de gevangenis zitten, in een zekere toestand zijn
AMELEN: ww, heeft geameld, lang en vervelend over een onbeduidende zaak spreken
RAUSEN: ww, heeft gerausd, wild tekeer gaan, drukte maken
ZWAD: zn, snee koren of gras, met de zeis afgemaaid gras
FEMISCH: bn, rijk aan ijzer en magnesium
ENAMEL: zn, een bitumineuze strijkplank, emaillak