Categoriearchief: Uitslagen clubavond

Info partij 27

Partij 27 leverde veel punten op namelijk 1160 max, 5 scrabbles waarvan 1 soloscrabble, en 4 solo’s.

Mieke won deze wedstrijd met 86,64%, proficiat!

Winnaar A    Mieke
Winnaar B    Irène
Winnaar C    Mieke V

Mieke V vond de solo RAZENDS
Renate scoorde met WENKEN en DJU
Irène was heel blij met haar soloscrabble AANTROF
Christine plakte een ZEGEL
We scoorden een mooie X9 met BELONERS

Voor POTIGE kon met 3 letters : arm-.een,-vin-,kop-,zes,-zit,-
We misten 223 punten !

Woordverklaring:

LEUTEREN: ww, heeft geleuterd, talmen, treuzelen, zeuren
NEUT: zn, noot, hoofd, gleuf in een werktuig
COX: zn, appel ras
RETENUE: s, zn, eerste post op de rekening van een advocaat als hij de opdracht aanvaard heeft
NOKSHOTJE: zn, opname vanuit vogelperspectief vanaf het plafond of vanuit een helikopter
FACIE: zn, gezicht, tronie
BALAFON: s, zn, West-Afrikaanse xylofoon met kalebassen als resonators
EMOHOP: zn, geen mv., alternatieve hiphop met muziek en teksten die beogen uitdrukking te geven aan emoties

Info partij 26

De 26 ste partij van dit seizoen bracht een max op van 993 punten, 4 scrabbles waarvan 1 soloscrabble en 5 solo’s
Mieke won de wedstrijd met 90,53%. Proficiat !!

Winnaar A   Mieke
Winnaar B   Peter
Winnaar C   Mieke V

Christine vond de soloscrabble MENSHEID, en 2 solo’s met IMAX en VOL
Wim soleerde met MOKER en KOLFDE
Mieke vond SECS

We misten 270 punten! DIKPENS bleek goed, alsook DAGHUREN en RUGHAREN
Voor BRUINS kon tijdens de partij gespeeld worden met ervoor: Dof-, ROS-, Ree-
Ook MAT-bruins en MOL-bruins zijn goed.
Voor TREUZELE kon VER

Woordverklaring:
FORENS: zn, mv forensen en forenzen, pendelaar
FORENSEN: ww, heeft geforenst, pendelen
FORENZEN: ww, heeft geforensd, heen en weer reizen
IMAX: zn, image maximum, techniek waarbij een film op een wand vullend scherm wordt geprojecteerd
NIFTY: bn, niftyer, niftyst, handig, slim en met een aantrekkelijk uiterlijk
SEC: zn, dry, met betrekking tot wijn TIP: achter elke drank mag een S (voorbeeld sherry/s, brandy/s)
DYSTROFE: bn, dystroof, arm aan voedsel, rijk aan humuszuren

Info partij 25

Partij 25 bracht 969 punten op, 5 scrabbles waarvan 1 soloscrabble en 5 solo’s.
We hadden bezoek van Godelieve Monden uit Antwerpen. Zij bezoekt alle clubs in functie van redactrice van het NTSV. We hebben haar hartelijk ontvangen. 
Mieke was de overwinnaar met 89,47%, proficiat!

Winnaar A    Mieke
Winnaar B    Peter
Winnaar C    Mieke V

Peter vond ECRUS en de soloscrabble GEMOVED
Irène scoorde met KINGS
Christine zag PAAIT
Mieke vond AQUA
Godelieve vond het mooie SWYPE

We misten 222, de x9 SEINBRUG van 185 punten zag niemand.

Woordverklaring:
KINK: s, zn, de beste in zijn soort
SWYPEN: ww, swypete, heeft geswypet, letters typen op een aanraakscherm door met de vinger te schuiven
HOOKING: s, zn, overtreding bij ijshockey
ZOAB: zn, zeer open asfaltbeton, fluisterasfalt

Info partij 24

Partij 24 leverde 1041 punten, 2 scrabbles waarvan een soloscrabble en 5 solo’s.
Peter zijn eerste overwinning is een feit! Hij behaalde 84,15%, proficiat!!

Winnaar A    Wim
Winnaar B    Peter
Winnaar C    Paula

Er viel een negenklapper ( OMSTEKEN) die 8 mensen gevonden hadden, ook Paula, goed zo!
We misten maar 57 punten, de scrabble KASGELD geraakten we niet kwijt, maar onder TRIM kon de S !

Solo’s van Mieke met AR in aanbouw ZAGER, en LARKEN wat niet op het bord kwam door een foute, over het hoofd geziene telling.
Renate had een mooie soloscrabble met BEATBOX, en 2 solo’s met PIEF en GEDULD
Irène scoorde dikke punten met AUDIO aangebouwd onder SJOUWEN.

Woordverklaring:
WINDER: zn, ook windsterkte, iemand die windt
PIEF: zn, piefen , persoon, vent, een hoge pief
PEEL: zn, pelen, schil of pel
OMSTEKEN : ww, heeft omgestoken, anders steken, omspitten
KAZEN: ww, is en heeft gekaasd, kaas maken, melk die dik wordt
LARK: zn, plat en breed open zeilbootje

Info partij 23

Met 10 deelnemers begonnen we aan partij 23. Deze leverde een max op van 995 punten, 4 scrabbles en 6 solo’s.
Winnaar van de partij was Mieke met 95,48%, proficiat !!

Winnaar A    Mieke
Winnaar B    Peter
Winnaar C    Mieke V

Renate scoorde 3 solo’s met HELM, ROKE en FAAM
Christine vond OPBOLLE
Mieke soleerde met FUTON en ZEDIGS

We misten 234 punten.
Vòòr CODES kon ERE, WEG, PUK, TAN, GEN, PIN, BAR, LOT,

Woordverklaring:
FUTON: zn, s, met katoen gevulde , dunne oprolbare matras
ECU: zn, s, fictieve rekenmunt
HEUK: ww, heukte, heeft geheukt, in het klein verkopen, sukkelen
ZONY: zn, s, kruising tussen zebra en pony *
CUSTODE: zn, n, drukkersterm custos
VEENBONK: zn, grote turfkluit, veenarbeider

Andere voorbeelden van kruisingen tussen  dieren :
SCHEIT: schaap + geit
WALFIJN : walvis + dolfijn
LIJGER: leeuw + tijger
ZEZEL : ezel + zebra

Info partij 22

Door vakanties met maar 5 deelnemers speelden we partij nr. 22 en behaalden een max van 858, 2 scrabbles en 12 solo’s.

Winnaar was Christine met 92,77%, proficiat!!!!!

Winnaar A Christine
Winnaar B Irène
Winnaar C Paula

Irène had 3 solo’s met DUIMEN, ACTIE en WIND,
TAG en BESLAGEN werd door Wim gevonden
Christine had met BANJER, PONY, MONTERE, REMIX, ROEPER, EG en QUA 7 solo’s.

We misten 62 punten.

Woordverklaring :
TAG: mv TAGS, heeft getagd, onveranderlijke graffititekening of graffiti tekst die fungeert als handtekening van de maker
REMIX: ww, het opnieuw opnemen van muzieknummers met een andere draai muziek
ANALECTA: zn, bloemlezing, een boek samengesteld uit een keuze van werken van een of meer schrijvers
OVIST: aanhanger van een zekere voortplantingstheorie 
ONTMEER: mv ontmeren, afvaren
NAFKONES: Jiddisch/Bargoens, straatmeid
REPRO: mv ‘s, afdeling waar gekopieerd wordt

Info partij 20

Partij 20 leverde maar 870 punten op, 3 scrabbles waarvan 1 soloscrabble en 5 solo’s.
Renate OVERKLASTE deze wedstrijd met 92,18%, proficiat !!

Winnaar A Renate
Winnaar B Vic
Winnaar C Paula

 Vic had een mooie solo met HEENWEG
Mieke had ACTEERDE gevonden
Paula verdiende een applaus met LEUTJE
Renate vond SST en BRAVE 
De soloscrabble was voor Peter met OVERKLAS

 !!! Astrid behaalde buiten competitie 640 punten, 73,35%, goed zo!

We misten 140 punten , een paar keer omdat we niet wisten dat er een P voor acteerde kon.

Woordverklaring:

PACTEREN: ww, heeft gepacteerd, heulen, een verdrag sluiten
LEU: Munteenheid van Roemenië en Moldavië
OVERKLASSEN: ww, heeft overklast, overtroeven, met groot verschil winnen
YONI: s, zn, vrouwelijk geslachtsdeel als voorwerp van verering
ECADE: s, zn, door het milieu veroorzaakte verandering in de structuur van een organisme

Info partij 19

Boardkeeper bezorgde ons een max van 862 punten, met maar 2 scrabbles waarvan 1 soloscrabble.

Mieke won de wedstrijd met 87,94%, proficiat!!

Winnaar A Mieke
Winnaar B Dicky
Winnaar C Paula

Solo’s:
Tonny met HEDE en ETAGE
Renate met SLAAGDE en EUR
Erna met FUKTEN en STEKKE
Christel met HEUT en PSI

Soloscrabble:
Mieke met CORTEGES

We misten maar 55 punten.

Woordverklaring:
HEDE: geen mv, grove hennep-of vlasvezels die tot touw gesponnen worden
CORTEGE: s, stoet, optocht, gevolg
CERVIX: mv cervices, hals van een orgaan, baarmoederhals
HEUEN: ww, heeft geheud, vee hoeden
EUREN: ww, heeft geeurd, uieren
JONNEN: ww, jonde, heeft gejond, gunnen
PSI: s, de 23ste letter van het Griekse alfabet
AMPEL: s, schaal voor hangplanten, ampul

Info partij 18

De 18de partij bracht 1007 punten op met 4 scrabbles, 6 solo’s en 1 soloscrabble.

Renate won deze wedstrijd met 92,75%, proficiat!!

Winnaar A Renate
Winnaar B Vic
Winnaar C Mieke

Soloscrabble voor Renate met AANGIETE
Nog 3 x soleerde ze met RAUWER, REFS en VEZE
Peter haalde de hoogste score met TUNEDEN
Mieke had 2 solo’s met KABELT en MEMES

We misten 164 punten, waarvan ONZALIGE, is gemaakt door Wim , helaas met een foute coordinaat.

Woordverklaring:

GAKKEN: ww, heeft gegakt, geluid van een gans , gakkeren
AANGIETEN: ww, over de hele oppervlakte begieten, besproeien
HELPJE: zn, idem hulpje , hulp in huishouden of toestel als hulpmiddel
FRANCO: bijwoord, vracht of port betaald door de afzender , portvrij
MEMES: zn, verkorting van internetmeme
DOXEN: ww, heeft gedoxt, vertrouwelijke informatie op sociale media verzamelen en publiceren
VEZEN: ww, heeft geveesd, afhalen, repen , rafelen

Info partij 17

Met 12 deelnemers speelden we partij nr. 17 en behaalden een max van 986, 5 scrabbles waarvan 1 soloscrabble en 4 solo’s.

Winnaar was Renate met 83,67%, proficiat

Winnaar A Renate
Winnaar B Vic
Winnaar C Mieke

Irène had een soloscrabble met ENIGSTEN,
alleen Paula kon RUZIE kwijt!
Christine had met AFZOME en KEUTELT 2 solo’s,
HARMONIE werd door Vic gevonden.

We misten 152 punten.

Woordverklaring :

EPOXY: zn, stofnaam, afkorting van epoxyhars
HERDEEDT: ww, heeft herdaan, overdoen
NJO: zn, verkorting van Maleis sinjo
SCOOP: zn, s, primeur van een bericht, hoge lange pass bij hockey
ANOFELES: zn, mv en, malariamug
ENCOMIA: zn, loflied
RAMONEUR: zn, s, toestel voor het reinigen van vervuilde schoorstenen