Categorie archieven: Uitslagen clubavond

Info partij 25

We behaalden onze 25 ste partij een Max van 1002. Vijf scrabbles waarvan 1 soloscrabble en 1 solo.
Mieke behaalde 925 punten en won met 92,32%, proficiat!

Winnaar A   Mieke
Winnaar B   Dicky 76,64%
Winnaar C   Ruud 84,93%
Winnaar G   Erna 85,93%

We misten 116 punten.

Christel soleerde met VEGANS in aanbouw met GymS
Vic vond zijn 7 de soloscrabble van het seizoen ALOEETJE

Woordverklaring:
LIJZIG: bn, langzaam, slungelig, saai
DINCHEN: ww, heeft gedincht, lunchen én dineren
REX: zn, rex konijn, rex kat
QUEER: zn, s, iemand zie zich qua seksuele voorkeur niet in een hokje wil laten duwen
MAROF: zn, maritiem officier
PREFIX: zn, taalkunde, voorvoegsel, SUFFIX: achtervoegsel
GYM: zn, s, sportschool

Info partij 24

We werden weer wat slimmer van partij 24, Max 1009, 4 scrabbles en 7 solo’s.
Mieke won de wedstrijd met 91,77% , proficiat!

Winnaar A   Mieke
Winnaar B   Dicky 67,79%
Winnaar C   Paula 52,23%

We misten 90 punten.

Achter WENSE kon ook de R.

Solo’s voor Vic: EFEBIE, GRADATIE en FOLLY
Dicky vond de plakker WASTE
CEL werd geplakt door Renate
Mieke soleerde met MAYOR
JOG kwam van Regina

Woordverklaring :
EFEBIE: zn, g.mv, de opleiding van de efeben
FOLLY: zn, s, bouwsel dat alleen als ornament bedoeld is, zoals een nagebouwde Griekse tempel
VENDU: zn, openbare verkoop
EKEN: ww, heeft geëekt, van de schors ontdoen
HIL: zn, terp, heuvel
HILI: zn, mv hilum, hila, hilus, zaadnavel, plaats waar de bloedvaten in en uit het orgaan treden
JEJUNA: zn, jejunum, nuchtere darm
SIMONLY: zn, s, telefoonabonnement waarin het mobiele toestel niet inbegrepen is
DOCHT: zn, doft, roeibank

Info partij 23

Met 14 personen namen we deel aan partij 23. We vonden 7 scrabbles waarvan 2 soloscrabbles en 2 solo’s .
Gastspeelster Christel was de winnares met 82,32%, proficiat!

Winnaar A Christine 78,36%
Winnaar B Dicky 73,14%
Winnaar C Paula 53,14%

Soloscrabble NAWIERP en solo HADJI voor Vic
Soloscrabble CAVENTEN en solo BUL voor Erna

We misten maar 45 punten

Woordverklaring: 
PANOVEN: zn, s, oven voor het bakken van dakpannen
HADJI: zn , s, Islamitische pelgrim die op bedevaart gaat
EXERT: bn, uitstekend
SOGGEN: ww, heeft gesogd, studieontwijkend gedrag vertonen
CAVENT: zn, borg
JIJN: zn, s, gijn
HIJAMA: zn, g.mv, alternatieve geneeswijze waarbij bloed wordt afgenomen door middel van cups die vacuüm worden gezogen 

Info partij 22

Met 17 deelnemers startten we onze 22ste partij. We behaalden een Max van 994, 4 scrabbles waarvan 1 soloscrabble, en 6 solo’s.
Gastspeler Frany won deze partij met 81,49%, proficiat!

Winnaar A   Vic 79,07%
Winnaar B   Irène 67,91%
Winnaar C   Mieke 67,51

Soloscrabble PINTEEN was van Vic
Erna soleerde met LEUR wen GUTSE
BOLKEN was een solo van Christel
En Renate vond de HIPSTER

De computer vond nog 192 punten meer.

Woordverklaring:
PINTEEN: zn, eerste gewas van een pas aangelegd snijgriend, idem penteen
STACKEN: ww, heeft gestackt, stapelen
ZONY: zn, s, kruising van een zebra met een pony
MANSJEN: ww, heeft gemansjt, aanprijzen
JEHOEDE: zn, mv s of m, jood
ADIPTIE: gmv. verlaagd dorstgevoel als ziekteverschijnsel
DJAFFEN: ww, heeft gedjaft, opscheppen

Info partij 21

Twaalf deelnemers begonnen goedgemutst aan partij 21. We behaalden een Max van 986, 4 scrabbles en 5 solo’s.
Christine speelde voortreffelijk en won met 93,51%, proficiat!

Winnaar A   Christine
Winnaar B   Irène 78,70%
Winnaar C   Ruud 79,11%

Solo +scrabble voor Vic met NAUTIEK
Mieke vond 3 solo’s, ONEND, GESMOST, PERS
Ruud scoorde met WELKT

We misten maar 17 punten!

Woordverklaring:
NAUTIEK: zn, g.mv. scheepswezen, zeevaartkunde
INHOEKEN: ww, heeft ingehoekt, scheepsterm, inpikken
RIBEYE: zn, s, grote lendenbiefstuk met vetaderen
NAFKE: zn, s, meid, prostituée
KAON: zn, kaonen, elementair deeltje K-meson
ONEN: ww, heeft geoond, van schapen en varkens, jongen werpen

Info partij 20

We behaalden bij deze wedstrijd samen 1046 als max, 4 scrabbles waarvan 1 soloscrabble en 2 solo’s.
Voor het eerst dit seizoen won Regina met 86,71%, proficiat!

Winnaar A   Regina
Winnaar B   Dicky 79,25%
Winnaar C   Mieke 59,08

We misten 128 punten

Soloscrabble voor Vic met ESTATES
Mieke soleerde met GEZABD
Regina vindt FUNKENDE

Woordverklaring:
MINOR: bn, de mindere, jongere
CEM: zn, Clem’s, alevitische gemeenschap
ESTATE: zn, stationcar, grote vijfdeurs personenwagen
KROELEN: ww , heeft gekroeld, vrijen, dicht tegen elkaar liggen
STYPEN: ww, heeft gestypt, stereotyperen
NES: zn, nessen, landtong, buitendijks land

Info partij 19

Twaalf spelers behaalden een Max van 903 punten, 3 scrabbles en 3 solo’s.
Gastspeler Frany won de wedstrijd met 85,83%, proficiat!

Winnaar A   Christine 85,49%
Winnaar B   Dicky 78,41%
Winnaar C   Marie-José 44,08%
Winnaar G   Frany

Solo voor Vic met ASHANGER
Christel vond TEDERS
Renate maakte een TACKLE
We misten 113 punten

Woordverklaring:
ASHANGER: zn, aslager van een deel van een werktuig, zo gemaakt dat de as erin hangt
CAY: g.mv Turkse thee
REEUWEN: ww, heeft gereeuwd, het lichaam van een overledene verzorgen
BIJZEN: ww, heeft gebijsd, biezen, onrustig rondlopen
TACKLE: zn, s, voetbalterm, een sliding
EXAMINA: mv van examen, examens
DRETSEN: ww, heeft gedretst, spatten, sprenkelen
FELP: zn, g.mv, fulp, fluweel met zeer lang haar

Info partij 18

De eerste partij van 2024 bracht een maximum van 892 punten, 3 scrabbles en 6 solo’s op.
Christine speelde geweldig goed en won met 92,15%, proficiat!

Winnaar A   Christine 92,15%
Winnaar B   Dicky 81,72%
Winnaar C   Marie-José 54,72%

De computer vond nog 109 punten.

Solo’s
Christel maakte EMOES
Wim vond AS
Regina speelde met KWARTEN en FIJ
Vic soleerde met SPIKEJE

Woordverklaring:
ORT: zn , onregelmatigheidstoeslag
SPIKE: zn, spijker of nagel, sneeuwbanden met spikes
CUTE: bn, leuk, schattig
JAJEMEN: ww, borrelen, stelen
FIJ: tussenwerpsel, foei, overdreven

Info partij 17

Met een héél klein groepje speelden we gezellig de laatste partij van 2023.
We behaalden 1002 als Max, 4 scrabbles en 9 😱 solo’s.
Vic speelde zonder ik en won deze wedstrijd met 81,24%, proficiat!

Winnaar A   Vic
Winnaar B   Dicky 74,55%
Winnaar C   Mieke 60,68%

Het bord lag moeilijk vandaar dat we 227 punten gemist hadden.

Vic had 4 solo’s: ACTIEFS, HOL, MEEPS en JIGT
Dicky scoorde een soloscrabble met VERMEREN
Mieke V vond CABAN
Mieke M had 5 solo’s: GEJOKT, ONTDEDEN (soloscrabble), CURVY, DADER en ZOETIG

Woordverklaring :
CABAN: zn, s, hut
MEEPS: bn, meepser, ziekelijk, zwak
CURVY: bn, curvys/t/e, curvyer, weelderig
VERMEREN: ww, heeft vermeerd, vermeerderen
REACTIEFS: bn, chemisch reagerend, proactief
MCBAAN: zn, hamburgerbaan
DOHR: zn, idem dhuhr, islam, gebed kort na het middaguur
DUM: zn , jenever
RAIDEN: ww, heeft geraid, een bedrijf overnemen

Info partij 16

Een mooie partij waarbij we slechts 29 punten minder vonden dan de computer. We behaalden een Max van 984 punten, 4 scrabbles en 1 solo.

Peter won de wedstrijd met 87,09%, proficiat!

Winnaar A    Mieke 84,76%
Winnaar B    Peter   87,09%
Winnaar C    Paula  70,83%
Winnaar G    Erna   86,18%

Alleen Tonny vond een solo. Zij legde PREMIES op de juiste plaats.

Achter CENTS kon enkel CENTSTUK

Woordverklaring:
MIETEREN: ww, heeft gemieterd, uitmaken, schelen, komt er niet op aan
AYA: zn, s, Koranvers
BIJWEG: zn, zijpad, slinkse weg
WAJO: zn, uitroep van verbazing
BOHR: zn, eenheid van lengte