Categoriearchief: Uitslagen clubavond

Info partij 3

Onze 3de wedstrijd bracht 916 punten op, 3 scrabbles en 5 solo’s.
Vic won deze partij met 85,15%, proficiat!

Winnaar A Vic
Winnaar B Dicky
Winnaar C Mieke

De computer vond slecht 47 punten meer.
Vóór AAIER kon K,M,N,P,S,T,W en Z

Solo voor Dicky met AAIER
Mieke soleerde 4 keer met CLERGE, AFBELT, KIMME en MESON

Woordverklaring:
CLERGÉ: zn, s, geestelijkheid, clerus
KLUNZEN: ww, heeft geklunsd, stuntelen
MESON: zn, mesonen, elementair materiedeeltje met korte levensduur, bij kernfysica
BANDYEN: ww, heeft gebandyd, vorm van ijshockey met een houten bal en kromme slaghouten
COPEN: ww, heeft gecoopt, weten om te gaan met een situatie of probleem
KIMMEN: ww, heeft gekimd, slagzij liggen
HUMVEE: zn, s, multifunctioneel legervoertuigen van een bepaald type
STASH: zn, stashes, heremiet opslagplaats
STASHEN: ww, heeft gestasht, goederen opslaan in een geheime bewaarplaats

Info partij 2

Partij 2 was voor sommigen een hoogtepunt, maar voor de anderen een grote ramp.
Max 1125, 6 scrabbles waarvan 4 soloscrabbles !, en 2 solo’s.
Tonny won deze wedstrijd met (maar) 71,56% , proficiat!

Winnaar A Tonny
Winnaar B Vic
Winnaar C Mieke V

Soloscrabbles:
Gijs kreeg een mooi applaus voor PINCENEZ
Peter verdiende zijn punten met MINOREN
Vic scoorde als enige een soloscrabble x9 met DIEHARDS
Ruud begreep dat hij vele punten kreeg voor INBEGRIP

Solo’s:
Renate vond CAJON
Christine soleerde met FAKES
We misten maar 68 punten
Andere mogelijkheden toen de x9 viel: DIJADERS, DIËDRAAL

Woordverklaring:
PINCENEZ: zn, s, lorgnet, ouderwetse bril die op de neus knijpt
YQUEM: zn, s, een witte bordeauxwijn
MINOR: zn, minors of minoren, de minderterm in een sluitrede
CAJON: zn, handtrommel zonder vel maar met een houten membraan
SWYPEN: ww, swypte, heeft geswypet , swipen
PECTINE: zn, mv S en N, stofnaam tot de koolhydraten behorend

Info partij 1

Partij 1 van seizoen 2023-2024 is een feit!
Zoals ook het feit dat Christine geweldig goed scoorde en won met 97,73%, proficiat !!!

Winnaar A Christine
Winnaar B Peter
Winnaar C Mieke

Maar 2 solo’s: FEZ van  Irene en MOUTEN van Christine.

We misten 123 punten.

Woordverklaring:
HEIT: Bargoens vijf stuivers
HEIEN: ww, heeft geheid, met een heiblok vaststampen
RIO: s, verkorting van rioslip, of rechter in opleiding
ISOLEX: en, zn, lijn die een gebied begrenst waarbinnen een woord een bepaalde betekenis heeft
SHOYU: zn, dunne sojasaus uit Japan
BETJAK: zn, fietstaxi
MAQUIS: zn, ondoordringbaar struikgewas

Info partij 40

Laatste partij van seizoen 2022-2023 bracht 978 punten op, 4 scrabbles waarvan 1 soloscrabble en 8 solo’s.
Christine presteerde geweldig en won met 90,59%, proficiat !

Winnaar A   Christine
Winnaar B   Peter
Winnaar C   Mieke

We misten 195 punten.


Soloscrabble BEKUIPEN was voor Mieke V
Tonny vond CRAYON en LEASET
Peter soleerde met GEZWALK en BITCHEND
Dicky zag het RUIMST
Mieke vond INLOERE, PANDOERE en TORF

Woordverklaring:
BEKUIPEN: ww, heeft bekuipt, met kuipwerk omgeven
VEI: bn, Veire, veist, groeizaam, vruchtbare grond
BITCHEN: ww, heeft gebitcht, bits praten, reageren, katten
TORF: bn, torve, ruw, woest
ACRONIEM: zn, letterwoord
SMIRTEN: ww, heeft gesmirt, flirten terwijl je met iemand staat te roken voor een gebouw waarin roken verboden is
LOKTIENER: zn, tiener die door de overheid gebruikt wordt om overtreders van de drankwetgeving te betrappen, lokpuber
ADMONEREN: ww, heeft geadmoneerd, waarschuwen

Vanaf volgende week vakantiescrabble waarin we kunnen oefenen met 1 of 2 blanco’s.

Info partij 39

Door de regen naar partij 39 komen is voor de diehards.
Het lage percentage kwam door een flinke x 9 die enkel Mieke V gevonden had.
Max 1089, 5 scrabbles waarvan 1 soloscrabble en 10 solo’s.
Renate won met ‘maar’ 75,67%, proficiat!

Winnaar A    Renate
Winnaar B    Vic
Winnaar C    Mieke V

Tonny soleerde met UITHEF, INWIN en GRONDVEST
Renate vond de soloscrabble CASEÏNE en YUPJE
Dicky legde JOGGEND op en goede plek en plakte HEEM
URBEX was voor Christine
De solo x9 VERSMADE ging verdienstelijk naar Mieke V
LONKT was een solo voor REGINA

We misten 118 punten.
Vóór DOUWEN kon AF, LAN, IN, OP, DOOR, ROUW.

Woordverklaring:
CASEÏNE: zn, g.mv., kaasstof
URBEX: zn, oude gebouwen betreden om te fotograferen. ww URBEXEN
SEREUS: bn, bloedwei bevattend, waterachtige
EPUB: zn, elektronisch boek met EPUB-formaat
KRILL: zn, planktonkreeftjes en andere schaaldiertjes als voedsel voor walvissen

Info partij 38

Een zomerse partij bracht 932 punten op met 2 scrabbles waarvan 1 soloscrabble en maar liefst 10 solo’s.
Tonny behaalde 80,79% en won de wedstrijd .

Winnaar A   Tonny
Winnaar B   Vic
Winnaar C   Paula

Solo’s voor Mieke met TALLY, EENLING, SHOOTS en CONTI
Tonny vond de soloscrabble TOEADEME en solo KOUW
SPROEI, HOND en DUNNIG waren vondsten van Dicky
GEEPS was een solo van Christine

Woordverklaring:
TALLYEN: ww, tallied, heeft getallen, scheepvaartverkeer, aantekening houden van hetgeen gelost en geladen wordt
CONTI: zn, conto, ruimte van iemands rekening, op haar naam
BACKEN: ww, heeft gebackt, hem dekken, achter hem staan
QUEER: s, zn, iemand die zich qua seksuele voorkeur niet in een hokje laat duwen
GEEPS: zn, ziekelijk, bleekgeel
ESPOIR: s, zn, beloftevolle wielrenner
BOEBAAS: zn, ondernemer die de schuld krijgt als de zaak fout loopt
NOVUM: zn, Nova, nieuw feit, nieuwe bewering

Info partij 36

Een mooie wedstrijd met een Max van 1108, 6 scrabbles waarvan 1 soloscrabble en 5 solo’s.
Renate won de partij met 82,13%, proficiat!

Winnaar A   Renate
Winnaar B   Dicky
Winnaar C   Paula

Soloscrabble voor Mieke met MISHAGEN
3 solo’s voor Renate met RESIDERE, KEGEL en EMT
Christine vond KAANDE

Beurt 15 kon dik gescoord worden met een x9, LIVREIEN,LIVREIER, VIRIELEN, VIRIELER en VLEIERIJ, 8 spelers van de 11 kregen 167 punten!

Woordverklaring:
GESCO: afk. zn, gesubsidieerde contractueel, idem geco
SNEZEN: ww, stelen
VERBEUREN: ww., heeft verbeurd, vertillen, schuldig zijn aan een feit en boete betalen
OVERBEUREN: wederkerend ww., zich overbeuren, zich vertillen
BIRR: s, zn, munteenheid van Ethiopië
CORNAGE: g.mv. aandoening van het strottenhoofd bij paarden
JOLLEN: ww, heeft gejold, een kreunend geluid maken

Info partij 35

Onze 35 ste partij bracht als Max 952 punten op met 5 scrabbles en 6 solo’s.

Mieke won de wedstrijd met 90,76%, proficiat!

Winnaar A    Mieke
Winnaar B    Regina en Dicky
Winnaar C    Mieke V

De computer vond nog 116 punten meer.

Mieke v.d. Pol soleerde met GEDUT in aanbouw met INROKEND
Regina scoorde drie keer met JAPONS, MIXE en QUINOA
GEHAAKTS werd gevonden door Renate

Woordverklaring:
ROJEMEN: ww, heeft gerojemd, uitkijken, bespieden
INROKEN: ww, zo lang pijp roken dat de binnenkant zwart aangeslagen is
HEBE: zn, hebes en heben, bevallige schenkster
TOOGDEUR: zn, deur met gewelfde bovenkant
TRIBUS: zn, g.mv., groep van een aantal geslachten binnen een familie
NAOS: zn, cella ( centrale ruimte) in een Griekse tempel

Info partij 34

Deze wedstrijd bracht een Max op van 936 punten, 4 scrabbles en 3 solo’s.
Christine presteerde goed en won met 91,13%, proficiat!

Winnaar A   Christine
Winnaar B   Regina
Winnaar C   Paula en Betty

De computer vond nog 235 punten meer.

Solo’s:
Renate: Oksen
Christine: Trek
Regina : Mica

Vóór durfden kon enkel AAN.

Woordverklaring:
QUERY: s, zn, zoekopdracht, informatie verzoek aan een databank
OKS: bn, degelijk, goed
VAPEN: ww, heeft gevapet, dampen met e-sigaret
MICA: zn, stofnaam, glasachtig mineraal met metaalachtige glans, bestand tegen hoge temperaturen
CAIRN: s, zn, pre-Keltisch gedenkteken
VLEUGEN: ww, heeft gevleugd, vlotten, lukken

Info partij 33

Een partij zonder scrabble met een Max van 798 en 6 solo’s.
Mieke won de partij met 89,35%, proficiat!

Winnaar A   Mieke
Winnaar B   Peter
Winnaar C   Gijs

We misten 152 punten.

Tonny vond 3 solo’s: NOKVOL, MEEDEEDT en CEDERE
Peter soleerde met iets STIJFS
Henri maakte NEKTE
Mieke plakte de S achter nokvol en maakte CIS

Woordverklaring :
QUENA: s, zn, bene blokfluit uit Brazilië
AXE: zn, g.mv. Braziliaanse muziekstijl met invloeden van merengue, reggae, samba en salsa
MISTER: zn, s, mijnheer, heer, ook bodybuildingkampioen
GNUKKEN: ww, heeft gegnukt, gnokken, zeuren
CIS: zn, cissen, met een halve toon verhoogde c
SANGEN: sangenen , ook sanger en sangeren, paars
MEDTECH: g.mv., medische technologie
KISMET: g.mv, zn, voorbestemde beschikking volgens islamitische opvatting