Categoriearchief: Uitslagen clubavond

Info partij 2

Tweede partij van seizoen 21-22, 13 mensen aanwezig.
Max van 955, 4 scrabbles, 2 solo’s
De computer vond nog 183 punten meer.
We misten de x9 PENTRIET (een zeer krachtig explosief)
Winnaar Christine met 91,52%, proficiat!

Winnaar A Christine
Winnaar B Irène
Winnaar C Mieke V

Dicky vond een mooie solo met VODKA
Mieke van Der Pol bouwde aan café door er WIJKCAFE van te maken 

Woordverklaringen:
YQUEM: s, een witte bordeauxwijn
WENER: s, taartje van donkerbruin zandgebak gescheiden met zoete jam. 
ZOMPEN: ww, heeft gezompt, door drassig land lopen
STUCCEN: ww, idem stuken, een muur stuken
EUREN: ww, heeft geëurd, uieren

Info partij 1

Met 14 aanwezigen begonnen we met veel zin aan onze eerste wedstrijd.

Astrid speelt mee buiten competitie, en Peter als stagiair.

We behaalden een max van 1009 punten met 4 scrabbles, 1 soloscrabble en 7 solo’s.
Tonny behaalde in beurt 20 nog een nul waardoor de overwinning naar Renate ging. Zij behaalde 86,90%, proficiat!!!

Winnaar A Renate
Winnaar B Vic
Winnaar C Mieke V

Soloscrabble voor Tonny met OPEENZAT, en solo+scrabble met INTENSE.
Wim soleerde 2x met FONCES en WIL in aanbouw met schenkel.
Betty kreeg een solo met NAKOM, Christine met OMZAT.
Renate maakte het mooie ODOREX, en Mieke nog de CAPES.

Woordverklaringen:
KADEE: zn, iemand die in het goede of in het kwade uitmunt
AFMOPPEN: ww, aftrekken, masturberen
FONCE: s, bn, donk
OMZITTEN: ww, zat om, zo gaan zitten dat je met de voorzijde naar achteren komt
SCHENKEL; zn, onderbeen bij de mens, bij de dieren de achterpoten, schinkel
QUINE: s, worp van 2 vijven bij het dobbelen
ODOREX: g mv. deodorant 
TUNCH: zn, s/en, maaltijd die tegelijk lunch en high tea is.

Info partij 9

Deze 9 de partij bracht 896 als max op, 2 scrabbles waarvan 1 soloscrabble, en 7 solo’s
Winnaar van de partij is Mieke met 89,96%, proficiat !
Winnaar A Mieke
Winnaar B Vic
Winnaar C Agnes
Soloscrabble voor Mieke met PREUVELE en nog 4 solo’s: NAREN, CHIJM, SOEK en BEZWOM
Tonny soleerde ook 2x met CUES en GELFS
Betty verdiende haar eerste solo met plakker STAL
Woordverklaringen:
PREUVELEN: ww, heeft gepreuveld, praten
CHIJM: zn, chymus, spijsbrij in de maag
GELFS: bn, met scheve hoeken
NEERWAAIEN: ww, neergewaaid, naar beneden
ANILIDE: zn, n/s, chemie, verbinding azijnzuur met aniline

Info partij 8

In coronatijd nog 8 aanwezigen.
Max 937, 3 scrabbles, 6 solo’s en 1 soloscrabble.
Winnaar Mieke met 86,55%, proficiat!
Winnaar A Mieke
Winnaar B Vic
Winnaar C Agnes
Soloscrabble voor Wim met HOFBANEN
Vic had 2 solo’s ORAKELEN en CONDOR
GEWAXT was voor Mieke
Renate verlengde CESJES naar PROCESJES
Agnes vond het keurige KEURDEN
Dicky soleerde met GEBED maar door een foute telling kwam deze niet op het bord.
Woordverklaringen:
WEME: zn, weem, wemen, boerderij en land die aan de kerk toebehoren
VIDE: zn, s, open ruimte die meer verdiepingen in een gebouw beslaat
HOFBAAN: zn, toegangsweg tot een hofstede
LYRA: zn, draagbaar staafspel in een muziekkorps

Info partij 7

Toch nog 10 deelnemers in coronatijd.
Max 1107, 4 scrabbles, 1 soloscrabble
Winnaar Renate met 89,52%, proficiat !!
Winnaar A Renate
Winnaar B Vic
Winnaar C Agnes
We misten maar 33 punten, toppie!
Soloscrabble voor Renate met EXQUISTE
Twee solo’s voor Tonny met ZEEKWAB en NEKT
Solo voor Mieke met DRIP
Woordverklaringen:
UDU: zn, Nigeriaans percussie-instrument
HOM: zn, hommen, klier bij de benige vissen
ZWALKEN: ww, heeft gezwalkt, ronddolen
ZEEKWAB: zn, zeester, zeeanemoon
ENCLAVE: zn, s, stuk vreemd grondgebied dat door eigen grondgebied ingesloten
DRIP: zn, vreemd zaad dat tussen lijnzaad is geraakt
EXQUIS: bn, exquise, exquisiet, voortreffelijk
KOBUDO: zn, in oosterse vechtkunst gebruikt wapen
CLAVINET; zn, clavinetten, elektronisch versterkt snaarinstrument

Info partij 6

Max voor partij 6 was 951, 4 scrabbles, 6 solo’s en 2 soloscrabbles.
Winnaar Mieke met 84,44%, proficiat !!
Winnaar A Mieke
Winnaar B Dicky
Winnaar C Agnes
Soloscrabble; voor Dicky met WERPING
Soloscrabble; voor Mieke met EXILEER
Solo’s Dicky met DWAASTEN en VERLENG
Solo Renate met JONNENDE
Solo Vic met SEC
Solo’s Mieke met MEUN en DART
Woordverklaring:
SOEK: s, zn, overwelfde nauwe straat met bazaars en werkplaatsen
HULK: zn, hulken, vroeger gebruikt, groot en log koopvaardijschip
MEUN: zn, meunen, bronsachtige bruine zeevis, kopvoorn
EXILEREN: ww, exileerde, geëxileerd, verbannen
JONNEN: ww, heeft gejond, gunnen
KOES: bn, koest
JOZEF: zn, s, kuise eerbare jongeling, de ware jacob
FAAS: zn, fazen, band die dwars over het wapenschild ligt

Info partij 5

Met 9 deelnemers begonnen we aan een moeizame partij.
Max 911, 3 scrabbles, 5 solo’s en 2 soloscrabbles.
We misten 83 punten.
Winnaar Renate met 81,01%, proficiat!
Winnaar A Renate
Winnaar B Vic
Winnaar C Agnes
Solo voor Mieke met URENDE, KS, UH in aanbouw met PUSH
Solo voor Vic met VOORS
Solo voor Renate met JODEL
Soloscrabble voor Renate met CRAVINGS
Soloscrabble voor Tonny met TREILDEN
Woordverklaring:
CRAVING: zn, s, onbeheersbaar verlangen naar verslavende middelen
TREILEN: ww, heeft getreild, op sleeptouw nemen, met een treil vissen
MOVEL: zn, s, novelle die dmv de mobiele telefoon gelezen kan worden
DJAK: zn, krik
EBIT: zn , gmv, brutobedrijfsresultaat vóór rente en belasting

Info partij 4

Een zeer moeilijke 4 de partij. Iedereen speelde onder zijn gemiddelde.
Max 1041, 5 scrabbles , 1 soloscrabble en 4 solo’s.
Mieke kreeg een extra nul dus … Winnaar Renate met 75,60%, proficiat!
Winnaar A Renate
Winnaar B Dicky
Winnaar C Agnes
Solo voor Paula met VISVET
Solo voor Mieke met GUS
Solo voor Christine met DASH
Solo voor Irène met NAKIJKT
Soloscrabble voor Renate met ONTROOFT
We misten 117 punten, vóór visvet kon WAL!
Woordverklaringen:
GORREN: ww, heeft gegord, bij veeteelt, de balzak afbinden bij lammeren
NABREIEN: ww, heeft nagebreid, breien naar een voorbeeld, langer breien
DASHEN: ww, is gedasht, wegvluchten
KARMIJNEN: ww, heeft gekarmijnd, in of met karmijn ( wijnrood pigment) verven
KWADDEL: zn, s, verhevenheid op de huid bij netelroos of reactie op injecties

Info partij 3

We mochten Betty als nieuw lid verwelkomen. Ook Frits en Elly kwamen een poging wagen als stagiaire.
Partij 3 was een moeilijke maar toch ook een leuke partij met een max van 946, 4 scrabbles, 4 solo’s en 2 soloscrabbles. Derde keer op rij won Christine met 79,49%, proficiat !!
Winnaar A Christine
Winnaar B Vic
Winnaar C Mieke
Soloscrabble voor Mieke met TOEWALSE
Soloscrabble voor Christine met BEENHAM
Solo voor Vic met ZWAK
Solo voor Renate met DOORGEROESTE
2 solo’s voor Mieke M met BEUL en YES
Woordverklaringen:
TOEWALSEN: van walsen, scheidbaar werkwoord, dicht walsen
TORF: zn, torve, ruw, woest
FAK: zn, s, studententaal, verkorting van fakbar

Info partij 2

12 leden waren aanwezig bij deze 2de partij
Max 1082, 5 scrabbles 1 soloscrabble en 3 solo’s
Winnaar Christine met 91,50%, alweer proficiat!!
Winnaar A Christine
Winnaar B Vic
Winnaar C Mieke
Soloscrabble voor Mieke met PEKOVEN
Solo+scrabble voor Tonny met FAMEUZEN
Solo voor Christine met BRAQUE
Solo voor Irène met ZWETEN
Woordverklaringen:
BRAQUE: zn, s, brak vb braque Sint-Germain
DETOXEN: ww, heeft gedetoxt, afkicken, ontgiften
PEKOVEN: zn, oven waarin pek uit teer of uit dennenhout wordt gestookt!
JEUNEN: ww, heeft gejeund, gunnen, behagen scheppen
PIQUEREN: ww, heeft gepiqueerd, bij biljart een pique maken
ZWEIEN: ww, heeft gezweid, haaks zetten