Categoriearchief: Uitslagen clubavond

Info partij 28

Net geen 1000 maar wel 994 punten als Max voor partij 28.
Er waren 6 scrabbles waarvan 2 soloscrabbles en 5 solo’s.
Niet één winnaar maar twee dames die deze partij wonnen, Christine en Mieke behaalden beide 84,81%, proficiat !

Winnaar A   Mieke en Christine
Winnaar B   Vic
Winnaar C   Mieke

De computer vond maar 52 punten meer.

Soloscrabble voor Vic met VOORLIJN
Christine vond GEKUND
Irène zag HINGEN
Soloscrabble voor Wim met OPZWEREN
En Regina scoorde met IXIA

Woordverklaring:
VOORLIJN: zn, visserij, voorste lijn waarmee een dwarskuil gesleept wordt
RIBBEN: ww, heeft geribd, van ribben of ribbels voorzien, groeven maken
ANA: zn, -s, verkorting van anorexia
OPZWEREN: ww, zwoer op, heeft opgezworen, door een bezwering oproepen
COMETTEN: ww, comette, heeft gecomet, comète spelen, kaartspel
SCHELVEN: ww, heeft geschelfd, aan schelven zetten, tassen of opstapelen
IXIA: zn, -s, Engelse zwaardlelie

Info partij 27

We behaalden met zijn allen een Max van 987 punten. We vonden 6 scrabbles waarvan 2 soloscrabbles , en 3 solo’s.

Peter behaalde zijn eerste zege van dit seizoen, hij won met 84,19%
Proficiat !!

Winnaar A   Wim
Winnaar B   Peter
Winnaar C   Mieke

Soloscrabble voor Regina met KRASVRIJ
Soloscrabble OXIDEERT en solo CHAT voor Mieke
Dicky vond ZWAMMEN
Renate soleerde met BEMANT

Woordverklaring:
CONUS: zn, kegelvormig voorwerp
FONEREN: ww, heeft gefoneerd, geluid voortbrengen door middel van stembandtrillingen
LEIWAGEN: zn, -s, zeilvaartterm, beugel die dwars over het dek loopt
CASSANT: bn, scherp kritisch
CHATON: zn, -s, zetwijze waarbij de steen met klauwtjes wordt vastgehouden
ZWAALMEN: zn, zwalm, zwaluw

Info partij 26

Negen spelers namen deel aan partij 26, deze leverde een mooie Max op van 1059 punten, 4 scrabbles en 6 solo’s.

Christine won de wedstrijd met 88,76%

Winnaar A   Christine
Winnaar B   Irène
Winnaar C   Mieke

Christine soleerde met SMEXYS, AFRIJGT en NEYS
Peter vond het mooie PASSWORD
Mieke scoorde met OPVULT
Dicky kende ELFDE

Woordverklaring:
SMEXY: bn, smexyer, smexyst, intelligent en beschikken over sexappeal
EXINE: zn, buitenste onverdikte laag van een pollenkorrel
AFRIJGEN: ww, heeft afgeregen, losrijgen en van het lijf doen
ELFDEN: zn, deel dat precies elfmaal in een geheel past
NAKAUWEN: ww, herkauwen, telkens weer praten over iets
ROWAN: zn, -s, mannelijke scout
BLOUWEN: ww, heeft geblouwd, boerenvuur maken
GUACHARO: zn, -s, vetvogel
METHANAL: zn, chemie, formaldehyde

Info partij 25

Maar met zeven begonnen we deze wedstrijd.
Max 1065, 6 scrabbles waarvan 1soloscrabble en 6 solo’s.

Mieke won de wedstrijd met 81,03%, proficiat!

Winnaar A   Mieke
Winnaar B   Vic
Winnaar C   Paula

De computer vond maar 58 punten meer.

Vic had een soloscrabble met NICADJES en een solo met NEGEERT
Wim vond de plakker TEKENE
Christine speelde met het 3-letterwoordje ORT
UHM, FUNKYS en JAD waren van Mieke

Woordverklaring:
ORT: zn, onregelmatigheidstoeslag
ZWALKER: s, zn, iemand die zwalkt, ronddolen, slingeren
FUNKY: bn, funkyer, funkyst, sterk ritmisch, opwindend, funky beats
NICAD: zn, nikkelcadmiumbatterij, oplaadbare batterij
JAD: zn, -s, aanwijzer bij het voorlezen van de Thora, gedenkteken
QUENA: -s, zn, benen blokfluit uit Brazilië
WIJM: zn, wilgenteen, wilgentwijg
ASDIC: zn, -s, anti-submarine detection and investigation committee, onhoorbare geluidsgolven meten
EPPE: zn, g.mv., selderij, wilde eppe: hondspeterselie
EPPO: zn, -s, sufferd

Info partij 24

Tien spelers speelden deze wedstrijd mee die een Max opbracht van 1084, 5 scrabbles en 4 solo’s.

Mieke won deze 24e partij met 85,70%, proficiat!

Winnaar A   Mieke
Winnaar B   Vic
Winnaar C Paula

Tonny scoorde met GEJOU en GEREM
Wim vindt OPZOMER
TOEDRUKT was een solo van Christine

Woordverklaring:
OPZOMEREN: ww, heeft opgezomerd, opsnorren, is opgezomerd: meer zomers worden, zachter weer worden
LEMMEN: ww, heeft gelemd, vleien spreken , flemen
HEX: zn, g.m.v., bordspel, gespeeld op een ruitvormig bord dat in zeshoeken is verdeeld
QALY: s, medische term, quality-adjusted life year
REESCHAAF: zn, schaaf met een blok van 70 cm lengte en twee handvatten om reeds geschaafd hout te polijsten

Info partij 23

Max 871, 4 scrabbles waarvan 1 soloscrabble en 4 solo’s.
We speelden partij 23 met 11 personen.
Renate won de wedstrijd met 93,34%, proficiat!!

Winnaar A   Renate
Winnaar B   Vic
Winnaar C   Betty

Vic had een soloscrabble met COMBINET en nog 2 solo’s met NAWEGEND en EFENDI
Peter scoorde met MARKEER
Mieke vond de FEZJES

De computer vond nog 119 punten meer.

Woordverklaring:
EFENDI: zn, -s, titel van staatsdienaren in het Ottomaanse Rijk
YONI: zn, vrouwelijk geslachtsdeel als voorwerp van verering
COMBINEN: ww, heeft gecombined, maaidorsen
DOXEN: ww, heeft gedoxt, op internet vertrouwelijke informatie verzamelen en publiceren
EBI: zn, -s, extra beveiligde inrichting
EARMARKEN: ww, heeft geëarmarkt, oormerken

Info partij 22

Partij 22 leverde een mooie Max van 1041 punten op, 6 scrabbles en 6 solo’s.

Mieke won overtuigend deze wedstrijd met 98,17%, proficiat!

Winnaar A   Mieke
Winnaar B   Vic
Winnaar C   Mieke V

Solo voor Peter met NIKSE in aanbouw met CROSSINGS
Mieke vond de CROSSING en NEERTREK
Renate scoorde met TEXTEN en NEZO
PU was van Dicky

We misten maar 52 punten!

Woordverklaring:
YUP: zn, young urban professional, carrièremaker met een hoge, trendgevoelige levensstandaard
SCAM: zn, vorm van fraude waarbij zwendelaars mensen trachten geld af te troggelen
MUZAK: zn, gmv., achtergrondmuziek in warenhuizen, muzikaal behang
CROSSING: zn, het crossrijden volgens een crossroute
JAD: s, zn, aanwijzer bij het voorlezen van de Thora, gedenkteken
NEZO: zn, zout zonder jodium, jozo is met jodium
PU: zn, Chinese lengtemaat
COUPEN: ww, heeft gecoupt, een coup (staatsgreep) plegen op.
HAF: zn, haffen, strandmeer
GUANO: zn, gmv., vogelmest

Info partij 20

Met 12 deelnemers scoorden we een Max van 898, 2 scrabbles waarvan 1 soloscrabble en 7 solo’s.

Mieke won met 84,86%, proficiat!

Winnaar A    Mieke
Winnaar B    Vic
Winnaar C    Mieke V

Soloscrabble voor Vic met TREINRIT
Christine vond 3 solo’s met KEUDE, GESAPPEL en HORNEN
Mieke scoorde met WRAPS en FINNEN
Wim vond WILLEM
Renate plakte mooi met DOEKT

We misten 119 punten

WOORDVERKLARING:
HORN: zn, in het water vooruitspringend stuk land in vele plaatsnamen v.b., Koudehorn
WILLEM: zn, gmv, een tienguldenstuk
FIN: zn, blaasworm van lintwormen
SAPPEREN: ww, sappeerde, heeft gesappeerd, een sappe (loopgraaf) maken
STALL: zn, gmv, overtrek
NORDMANN: zn, zilverspar

Info partij 19

Met 9 mensen begonnen we aan partij 19, deze leverde een Max van 1024 punten op, 5 scrabbles waarvan 1 soloscrabble en 6 solo’s.
Wim won deze wedstrijd met 83,89%, proficiat!

Winnaar A   Wim
Winnaar B   Peter
Winnaar C   Mieke

De computer vond 158 punten meer.

Wim zag de soloscrabble KLATTEND
Hij soleerde ook met GEKLOONDE
Renate soleerde met FAGEN en WIEZE
Solo’s voor Tonny met OMSNIJDE en PIQUE
Regina vond GARE

Woordverklaring:
VOPO: s, lid van de staatspolitie in de voormalige D.D.R.
FAAG: afkorting van bacteriofaag, een virus die parasiteert op een bacterie
AUBADE: s, ochtendhulde in de vorm van een gedicht of muziekstuk, met of zonder zang
NAVOER: voerde na, heeft nagevoerd, navoederen
SUI: Chinese dynastie
PIQUE: stoot bij biljarten met bijna loodrechte keu
KURAS: harnas bestaande uit een aangegespte metalen plaat die de borst en soms ook de rug bedekt; borstharnas

Info partij 18

Met een Max van 802punten begon partij 18, met 2 scrabbles en 5 solo’s.

Renate won de wedstrijd met 82,29%, proficiat !

Winnaar A   Renate
Winnaar B   Peter
Winnaar C   Mieke

Christine vond 3 solo’s met JOCHEM, MUCO en OVENT
Solo voor Irène in de laatste beurt met OPZAGEN
Wim ging heeft de SNIP gevonden maar ook de soloscrabble KARWEIDE

De computer vindt nog 115 punten.

Woordverklaring:
ZONY: zn, ‘s, kruising van een zebra met een pony
MUCO: zn, verkorting van mucoviscidose (taaislijmziekte)
GALT: oww, gallen, galde, heeft gegald, vis bij het schoonmaken van de gal ontdoen
VESPERS: zn, voorlaatste gebed van de dag in een klooster
FEMEN: een Oekraïense feministische protestgroep
KROKO: ledersoort